Hvem er dine viktigste kunder?

30.04.2019
- Jeg ser fram til å komme tilbake til Haugesund. Jeg var faktisk med på den aller første Leder & HR-dagen i 2013 – så dette blir et hyggelig gjensyn, sier Anders Dysvik.
Hvis du ikke vet det, bør du bli med på Leder & HR-dagen...
Professor Anders Dysvik setter sitt solide avtrykk på årets Leder & HR-dag i form av en spesialtilpasset MasterClass, der både kompetanseutvikling og prestasjonsledelse er viktige temaer. Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han tok sin doktorgrad innenfor temaet arbeidsmotivasjon. Anders Dysvik har i tillegg lengre bakgrunn fra Forsvaret.

Dysvik er klinkende klar på at de viktigste kundene man har – det er egne ansatte! Han fastholder også at de aller fleste organisasjoner hevder at det nettopp er de ansatte som er deres viktigste ressurs. Dessverre er det langt fra alle som gjør det som skal til for å leve opp til festtalene…

– Enkelte organisasjoner opptrer overraskende inkompetent når de skal få de ansatte til å oppleve seg selv som ressurser og viktige bidragsytere i jobbhverdagen sin, hevder han.  Jeg skal gå nærmere inn på de vanligste kildene til at denne formen for inkompetanse oppstår – og dele konkrete råd om hvordan en kan bygge en kultur der de ansatte gis muligheten til å jobbe for å bli den beste utgaven av seg selv.

Her kan du se program og melde deg på

- Veldig kjekt å bli utfordret med egen MasterClass – det gir mulighet til å snakke mer og grundig om viktige tema innenfor ledelse.  Mitt andre hovedtema blir å se nærmere på kompetanseutvikling: Nærmere ni av ti norske bedrifter sender sine medarbeidere og ledere på kurs og andre former for opplæring. Til sammen brukes det rundt 18 milliarder kroner i året på leder- og medarbeiderutvikling.

Men langt fra alle  vet hva de får igjen for denne investeringen. Jeg tar med meg 6 betingelser som kan øke sannsynligheten for at tiltakene er i tråd med intensjonen.  Bedrifter som arbeider systematisk og i tråd med beste tilgjengelige bevis, risikerer å få mer ut av investeringene de gjør i utvikling av sine ansatte enn de som ikke gjør det!

 

- Jeg ser fram til å komme tilbake til Haugesund. Jeg var faktisk med på den aller første Leder & HR-dagen i 2013 – så dette blir et hyggelig gjensyn. Jeg gleder meg også få med meg resten av programmet for dagen, avslutter professor Anders Dysvik.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland