Hvor skal vi bo i fremtiden?

22.02.2021
Bildet viser noen av deltakerne på dialogmøtet mellom kommunene og næringslivet, prosjektledet av Asplan Viak
Dialogmøte om kommunenes samarbeid om felles strategi for utbygging av boligareal
Tirsdag 16. februar var det duket for digitalt dialogmøte om boligareal på Haugalandet. Kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær samarbeider og prøver å forme fremtidens byregion. Møtet var fasilitert og ledet av Asplan Viak, som også er engasjert til å utarbeide forslag til strategi, basert på fakta og dialogmøter. Næringsforeningen var med som samarbeidspartner.

Næringslivet var invitert for å bidra med kompetanse på boligbehov i regionen, drøfte kunnskapsgrunnlaget og komme med sine synspunkter. Det var også ønskelig å avdekke forventningene fra byggenæringen.

I 2017 ble det vedtatt en regional plan for areal og transport på Haugalandet. Hovedstrategien her er ‘By og tettsted’ og at utvikling skal skje innenfra og ut. Det er også viktig at utviklingen er i tråd med boligpolitikken. Flest mulig skal kunne eie sin egen bolig i Norge, og det er viktig å skape gode bomiljø og lage boliger for alle. Det skal dessuten tas hensyn til knutepunktutvikling og arealeffektiv boligutbygging, og – selvsagt – bærekraft over tid.

Den nye regionale planen, som nå er under utarbeidelse, skal munne ut i et vedtak i de tre kommunene.

Status nå er at aldersgruppen over 68 år øker, mens aldersgruppen under 68 år synker. Spesielt i de yngste aldergruppene, under 20 år forventes det en nedgang det første tiåret. Størrelsen på husholdningene går ned, med andre ord er det en liten økning i 2-personhusholdninger, og samtidig fødes færre barn. Nettoinnvandringen er også lav.

Alt dette hensyntas når behovene nå og fremover kartlegges. I tillegg vurderes boligtypesammensetningen. Det finnes ca. 43.000 boliger i de 3 kommunene til sammen. 62% av disse er eneboliger, 20% rekkehus/tomannsbolig, og 12% er i leilighetsbygg/blokk. Det er relativt jevnt fordelt i Haugesund, mens det i Tysvær og Karmøy er en dominans av eneboliger. En bedre mix av boligtypesammensetning i alle kommunene vil gjøre at boligmarkedet vil fungere bedre.

Flere perspektiver blir vurdert når man ser på boligbehovet fremover i regionen. Et av anslagene er at det er behov for 1.000 boliger frem mot 2030, og rundt 3.000 boliger mot 2050.

Etter en god gjennomgang av Asplan Viak ble deltakerne på dialogmøtet sendt digitalt inn i grupper for gruppearbeid om problemstillinger det var ønsket innspill til. Disse ble tatt med i det videre arbeidet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund