Hvordan blir det nå, da..?

31.08.2018
De nye Frp-erne i regjering får store sko å fylle, skriver NH-direktør Egil Severeide.
Ketil Solvik Olsen og Terje Søviknes ut- Jon Georg Dale og Kjell-Børge Freiberg inn. De nye Frp-erne i regjering får store sko å fylle.

Særlig etter Ketil Solvik-Olsen, som har vært en aktiv og synlig minister – og som har klart å utrette mye i sin periode. Han har jekket opp investeringsbudsjettene innen samferdsel betydelig, og han har satt i gang et kraftfullt arbeid med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vei og bane.

Men aller mest vil han kanskje bli husket gjennom opprettelsen av Nye Veier AS, som en ny statlig veibygger ved siden av Statens vegvesen.

Det var også Solvik-Olsen som lanserte ideen om en- senere to hovedferdselsårer øst-vest. Jeg er temmelig overbevist om at hadde han fått det som han ville, hadde E 134 vært valgt for lenge siden. Men her har han møtt sterkere krefter (Erna), som har bremset utviklingen. Han etterlater likevel etterfølgeren, Jon Georg Dale, et sterkt faglig grunnlag til å kjøre den politiske prosessen i mål.

Dale er vestlending, og det er bra. Det betyr noe hvor statsrådene kommer fra. Dale har også en sterk posisjon i partiet og regjeringen, og er absolutt en spennende etterfølger til Solvik-Olsen.

Terje Søviknes har også markert seg sterkt i de to årene han har sittet som olje- og energiminister. Han har stått på for tilrettelegging og utbygging utenfor norskekysten, og har måttet tåle sterk kritikk fra miljøbevegelsen.

Han etterfølger er et relativt ubeskrevet blad for de fleste, men Kjell-Børge Freiberg har vært statssekretær under både Tord Lien og Terje Søviknes.

Han kommer fra Hadsel kommune i Nordland, hvor han satt i kommunestyret i 20 år, blant annet som ordfører fra 2007 til 2015. Han beskrives som en oppegående politiker, som i stor grad vil videreføre sine forgjengeres energipolitikk.

Det er alltid spennende med statsrådskifter- særlig på områder som berører våre bedrifter sterkt. Olje og energi og samferdsel er bærebjelker for vekst og utvikling i vår region. Derfor blir det en viktig oppgave å passe på at de nye statsrådene blir kjent med våre utfordringer, og får den kunnskapen som er nødvendig for å ta de rette beslutningene…

God helg!

Egil Severeide
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland