Hydrogen prosjekt utenfor Karmøy

24.02.2021
Torbjørn Egeland-Eriksen (PhD kandidat og prosjekt leder) og Trine Halsnes (prosjektleder flytende havvind) planlegger plassering av hydrogen generator på Zefyros. Bilde (Gunnar Birkeland)
UNITECH Zefyros kan bli verdens første flytende vindturbin med hydrogen-produksjon og hybrid energilagring.
UNITECH Offshore har, i følge en pressemelding, fått forprosjekt-støtte fra Forskningsrådets «Grønn Plattform» til å utrede produksjon og lagring av Hydrogen på UNITECHS flytende vindturbin ZEFYROS.

Forprosjektet skal benyttes til å utarbeide en hovedprosjekt søknad i løpet av våren på nær 100 millioner kroner.

Med på laget er bla EMPA (Sveits), Source Energie (UK), LOS Elektro og Bremnes Seashore AS og prosjektet gjennomføres i samarbeid med bla Universitetet i Oslo, Sustainable Energy Catapult, NCE Maritime Cleantech og Norwegian Offshore Wind Cluster.

-Hydrogen produksjon og lagring er interessant for en rekke offshore applikasjoner innen maritime operasjoner og offshore havbruk for å nevne noen. Et eksempel er fremtidige autonome båter med hybrid fremdriftsteknologi som da kan fylle på både strøm og hydrogen ute på havet fjernstyrt fra land. Lagring og anvendelse av hydrogen kan gjøres i forskjellige former. Det kan være i metallhydrider, som gass eller for eksempel som ammoniakk. Prosjektet skal utrede et testanlegg for produksjon og lagring av energi i batterier, som hydrogen gass og hydrogen i from av metall hydrider, sier Gunnar Birkeland, Chief Executive Officer i UNITECH Energy Group.

Grønn Plattform er en ny satsing fra Regjeringen for å stimulere til det grønne skiftet og er et samarbeid mellom Forskningsrådet, SIVA, Innovasjon Norge og Enova. https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/

Fakta om UNITECH

UNITECH et teknologiselskap med 40 års erfaring fra Subsea Olje og Gass. Selskapet har i starten av 2021 for første gang en større ordrebok innen fornybar prosjekter enn Olje og Gass noe som viser en vellykket inntreden i dette nye markedet. Selskapet er eid av Hellesøe familien i Bergen som investerer i bærekraftige løsninger for havet i Haugesund, Bømlo og Stord, bla med nytt kombinert Teknologisenter og Yrkesskole på Rubbestadneset. Selskapets teknologi innen transport og lagring av hydrogen er basert på flere tiårs erfaring innen lekkasjefrie umbilicals og koblinger beregnet for svært store dyp og trykk
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund