I forkant av Rogfast

18.12.2008
Tidlig på nyåret vil konsulentselskapet Econ Pøyry legge fram en rapport som beskriver hvilke konsekvenser en ferjefri forbindelse Stavanger-Bergen vil få for transport bosetting, arbeids- og næringsliv i regionene.

Nylig iinviterte Econ sammen med Haugaland Vekst og Haugesundregionens Næringsforening til idedugnad om prosjektet.
Det er i første omgang konsekvensene av Rogfast- en planlagt 25 km lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn- som er på agendaen. På workshopen i Rica Maritim deltok et trettitalls ordførere, næringslivsledere og kommunalplanleggere i diskusjonen om hvordan de tror denne kommunikasjonsmessige revolusjonen vil påvirke regionene nord og sør for Boknafjorden. Rogfast er planlagt å skulle stå ferdig i 2017.

Forsamlingen ble delt inn i to grupper som jobbet med aktuelle problemstillinger i forhold til en ny kommunikasjonsstruktur i regionen. De synspunktene som kom fram blir vurdert av Econ og vil inngå som en del av det grunnlaget selskapet bygges sine konklusjoner på.
-For HN er dette et svært viktig prosjekt, sier adm.dir. i Haugesundsregionens Næringsforeing, Egil Severeide
- Econ-rapporten vil være et godt dokument å bygge videre på for å forberede regionens næringsliv på de utfordringene som en ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen vil gi. Det er om å gjøre å forberede seg godt, slik at vi ikke blir tatt på senga når tunnelene åpnes.2017 er ikke langt fram. Nå har vi en enestående sjanse til å samle oss i denne regionen og jobbe mot felles mål, sier Severeide
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland