Idemyldring i omstillingskommune

24.09.2010
Karmøy kommune er i omstilling. Nå jobbes det bredt for å se hvordan det kan skapes nye arbeidsplasser med statlig hjelp.

Som følge av nedbemanningen på Hydro, konkursen ved Karmsund Maritime og nedleggelsen av kjøttforedlingsbedriften Nortura på Norheim fikk Karmøy status som omstillingskommune i mars 2010.

Kommunen er tildelt økonomisk støtte til omstilling og nyskapning etter at mange hundre arbeidsplasser gikk tapt i fjor. Et slikt omstillingsprosjekt varer normalt i fem-seks år og gjennom denne perioden kan kommunen påregne flere ti talls millioner i omstillingsstøtte.

Nå er det etablert et interimstyre der bl.a. HN-direktør Egil Severeide er med og som skal få på plass en mer varig struktur som kan føre arbeidet videre.

Samtidig inviterer kommunen næringslivet til å delta i en idemyldring som skal resultere i en strategisk utviklingsplan for næringslivet i Karmøy. Det første møtet ble nylig holdt på Park Inn på Avaldsnes og et nytt møte skal arrangeres i slutten av oktober.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland