Inngår langsiktig vedlikeholdskontrakt

25.08.2010
Eidesvik har satt ut vedlikehold av et av sine skip til Wärtsilä. Selskapet skal sørge for servicetjenester i fem år.

Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik mener rederiet er tidlig ute med utradisjonelle løsninger.

– Nytenkning har i alle år gitt oss viktige konkurransefortrinn, og Wärtsiläs vedlikeholdskonsept føyer seg inn i denne tradisjonen. For Eidesvik er det viktig at vi, sammen med både operatøren av skipet og Wärtsilä, kan sikre kontinuerlig overvåking av vedlikeholdsbehov, slik at driftsavbruddene blir få og vedlikeholdsstoppene så forutsigbare og kortvarige som mulig.

Les mer her:
http://www.tu.no/industri/article256273.ece
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland