Inngår storkontrakt med Hagland

01.02.2019
IT-selskapet Serit iDrift overtar driften av all IT-infrastruktur og IT-support for Hagland-konsernet.
Dette markerer nok en storkontrakt til Serit iDrift som får betalt for siste års store investeringer i sikring av data og verktøy for automatisering.
— Vi har de siste par årene effektivisert driften vår, fått enda bedre oversikt og tatt kontroll helt ned på klientnivå hos kundene våre. Konseptet kaller vi «Enklere hverdag», fordi automatisering, systemovervåking og effektivisering skal gi kundene færre problemer og mindre tidsbruk. Vi ser helt klart at bedriftsmarkedet etterspør høyere grad av sikkerhet og moderne verktøy for oversikt og kontroll, sier daglig leder i Serit iDrift, Stian Lauknes.

Modernisering og sikkerhet
iDrift har brukt mye tid og ressurser på å forbedre og fornye løsninger internt og ut mot kunden.
— Med dagens trusselbilde så er det særdeles viktig at bedriftens data er sikret på en forsvarlig måte, at våre kunder kan sove godt om natten og vite at de har en IT-leverandør som passer på 24/7, sier Teknisk leder i Serit iDrift, Mats Tonning.

Fremtidsrettet løsning
Hagland-konsernet består av en rekke selskaper som omfatter skipsmegling, rederivirksomhet, skipsagent- og klareringstjenester, verftsagentur, regnskaps- og rådgivningstjenester samt eiendom. Hagland har hovedkontor i Haugesund, og er også representert i Oslo, Esbjerg, Hamburg og Aberdeen.

- For oss i Hagland var tiden moden for en bredere vurdering av leverandør av IT-drift, og det var summen av mange forhold som gjorde at valget til slutt falt på iDrift. Noen viktige forhold er stor grad av automatisering rundt overvåkning og vedlikehold av systemene, kombinert med en evne til å forstå våre behov fra «forretningssiden». I tillegg var det meget gode tilbakemeldinger fra andre kunder av iDrift som var medvirkende til beslutningen, sier CFO i Hagland, Paal W. Aanensen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland