Inspeksjonsjobb i Nordsjøen

06.08.2020
SubseaPartner har vunnet sin første rammeavtale for dykking på norsk sokkel
Tidligere i år tildelte Vår Energi en rammeavtale for bemannede dykkeoperasjoner til SubseaPartner. Rammeavtale er en 3-årig og skal dekke inspeksjon, modifikasjon og vedlikehold samt installasjon og reparasjon. Denne rammeavtalen er også gitt Vår Energi samtykke til bemannede dykkeoperasjoner fra norske myndigheter på Norsk sektor gjennom 2020, heter det i en pressemelding fra selskapet.

I juni valgte Vår Energi å tildele SubseaPartner en kontrakt under eksisterende rammeavtale på en 21-dagers offshore kampanje på Balder feltet. Som en del av Balder FPU’s vedlikeholdsprogram skal det utføres inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider ved bruk av dykkere. Detaljert planlegging er gjennomført i SubseaPartners hovedkontor i Haugesund og fartøyet Normand Ocean er valgt som moderfartøy.

For å imøtekomme de eksisterende COVID-19 restriksjoner gitt av myndigheter og Operatør, er det iverksatt omfattende risikoreduserende tiltak for å redusere et uønsket smitteutbrudd under offshore operasjon.
SubseaPartner er stolt av å ha vunnet sin første rammeavtale for dykking på Norsk sokkel og en bekreftelse samt anerkjennelse av lokale leverandører og ansattes kompetanse erfart gjennom mange år i Norsk dykkerindustri. Å bli anerkjent av Vår Energi til å utføre slike komplekse operasjoner viser en tillit som SubseaPartner behandler med største respekt.

Ettersom SubseaPartner stadig vinner terreng på kontrakts fronten i Norge, er det ikke unaturlig for våre vekstambisjoner å videreutvikle vår dykkerkompetanse ved å se nærmere i retning av større dykkerdybder,  sier Chief Commercial Officer, Ole Morten Skogland
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund