Intet avvik på Kårstø

17.11.2008
Petroleumstilsynet har gått Kårstø Ekspansjonsprosjekt nærmere i sømmene, uten å finne noen avvik fra regelverket.

Kårstø Ekspansjonsprosjekt, også kjent som KEP 2010, er en samlebetegnelse på flere prosjekter som skal sikre drift ved Kårstø i lang tid, blant annet gjennom oppgradering av instrument- og hjelpesystemene i Statpipe- og Sleipnerdelen av anlegget.

- Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. Imidlertid identifiserte vi to forhold med potensial for forbedring; en ubalanse mellom reaktivt og forebyggende arbeid og i hvilken grad Gasscos oppfølging er rettet mot systemsvikt, skriver Petroleumstilsynet, i følge http://www.safe.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland