IT-kompetanse- hva trengs?

10.05.2019
Høgskolen trenger input fra IT-næringen for å finsikte et framtidig IT-studium i Haugesund

I januar hadde Næringsforeningen nyhetssak om IT-næringens skrikende mangel på fagfolk. Mangel på kvalifiserte fagfolk hindrer bedriftene i å vokse, og det må jobbes på flere måter for å tette dette kompetansegapet.


Høgskulen på Vestlandet (HVL) har siden våren 2018 hatt god dialog om dette med flere bedrifter fra IT-næringen og representanter fra kommunene på Haugalandet som også etterspør IT-kompetanse. Omstilling og digitalisering i både offentlig og privat sektor i tillegg til bedrifter med økende aktivitet er bakgrunnen. Hele diskusjonen startet med en henvendelse til HVL fra NAV Marked som uttrykte kompetansebehovet.

Tidligere i vinter etablerte HVL en arbeidsgruppe med representanter fra flere av bedriftene og fra kommunen, for å se på ulike muligheter for å svare på utfordringene. I den forbindelse ble det i mars sendt ut en spørreundersøkelse til kommunene og medlemmene i Næringsforeningen for å kartlegge behov. Dessverre var svarprosenten lav og undersøkelsen er nå sendt ut på nytt i håp om flere og bedre svar som kan inngå i beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer ved HVL.

Det er ønsket at daglig leder i virksomheten eller den som har kunnskap om virksomhetens fremtidige kompetansebehov besvarer undersøkelsen. HVL spør både om hvilke typer utdanning som etterspørres, og omfang. Både grunnutdanning på fulltid og utdanningsløp kombinert med jobb blir vurdert.

Utfordringen er klar – dersom du har mottatt undersøkelsen og er i målgruppa for å svare, så bruk 5-10 minutter på denne.

Her er link til undersøkelsen
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland