Jobb betyr mye for helsa di

29.09.2010
Yrkesaktivetet har mye å si for helsen. Personer med nedsatt funksjonsevne scorer gjennomgående dårligere på helse- og levekårsindikatorer sammenlignet med hele befolkningen.

Nesten halvparten av personene med nedsatt funksjonsevne har betydelige psykiske vansker. Forhold som gir redusert livskvalitet for mange, som søvnproblemer, ensomhet og rastløshet, er langt mer utbredt i grupper med nedsatt funksjonsevne. 70 prosent av befolkningen sier at de har følt seg glade mesteparten av tiden i en måleperiode på fire uker, mens kun 40 prosent i gruppen med nedsatt funksjonsevne sier det samme. Det er særlig unge funksjonshemmede som har betydelige psykiske vansker, og som i liten grad har følt seg glade, skriver SSB.

Les mer her:
http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2010-09-29-01.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland