Jobbet på høygir gjennom sommeren

11.08.2020
Installasjon av Imencos kamerasystem sett fra luften (Bilde: Imenco)
-Nærmere "just in time" kommer vi ikke, sier prosjektleder i Imenco, Assel Ryspayeva
I en pressemelding fra Imenco skildres sluttfasen av en leveranse på 33 kamerasystem til SalMar. Prosjektet, som ble vunnet i juni, satt kameraavdelingen i Imenco på høygir gjennom sommeren.

Ryspayeva sier prosjektet har vært utfordrende med den korte leveringstiden som ble avtalt med SalMar, og spesielt trekker hun frem motorene til vinsjene som verken var på lager i Europa eller andre steder; -Vi måtte overtale vår Kinesiske leverandør til å kjøre en spesialordre for oss. Med gode relasjoner til leverandøren, hjelp fra vår kinesiske avdeling og prioritet på fly forsendelse rakk vi det akkurat. Nærmere «just in time» kommer vi ikke, sier hun.

Aktivitet innen havbruk tar seg opp


CEO i Imenco Geir Egil Østebøvik presiserer hvor viktig leveransen er.

-Kontrakten er viktig og den største vi har hatt innen oppdrett så langt. Den viser at kontinuerlig satsing på system- og produktutvikling gir resultater. Imenco har de siste årene bygget opp utviklingskompetanse og kapasitet ved å ansette godt kvalifisert personell, med bla PhD og Master utdanning, i tillegg til at det søkes samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, sier CEO i Imenco Geir Egil Østebøvik, og utdyper; --Aktiviteten innen Havbruk nå er av en slik art at det begynner å bidra til selskapets fremtidige vekst, noe som blant annet vises igjen i tallene for 2019, hvor omsetningen i selskapet økte med 65%, sier han.

Rebecca Hovland leder utviklingsarbeidet til Imenco – både i Norge og Storbritannia.

-Jeg er stolt av hva vi har fått til og at det er mange spennende aktiviteter i utviklingsavdelingen som vil gi oppdretterne en bedre og enklere hverdag. Og så er det bare å følge med videre, for det er stadig nye produkter og løsninger i støpeskjeen, sier hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund