Jubel for landstrøm

19.06.2020
Viktig brikke i cruisesatsingen på plass.
På en pressekonferanse fredag morgen gratulerer Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Mathias Fischer Havnekraft AS, med en tildeling på 25,3 millioner kroner til utbygging av landkraft på Garpaskjær.

Fischer forklarer at han synes det er kjekt å spille på lag med næringslivet og forklarer at godt arbeid og en god søknad ligger til grunn for støtten fra Enova.

-Her ser vi ser en sterk vilje lokalt og et troverdig prosjekt, sier han.

Havnekraft AS søkte i april om støtte til investering i landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær, igjennom Enovas støtteording «Støtte til Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading.»

Det omsøkte anlegget er et høyspentanlegg, som skal benyttes til cruiseskip som anløper terminalen, samt infrastruktur som muliggjør lavspenttilkobling på samme anlegg av andre typer skip utenfor cruisesesongen.

[caption id="attachment_182222" align="aligncenter" width="6240"] høyspentanlegget vil være 16 ganger kraftigere enn denne.[/caption]

-Godt samarbeid har vært nøkkelen til suksess


Havnkraft ble etablert av Karmsund Havn og Haugaland Kraft i mars. Selskapet har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette. Havndirektør Tore Gautesen forklarer hvilke ringvirkninger dette vil ha fremover.

-Haugesund har hatt en eventyrlig vekst i cruisesegmentet på få år, og i 2021 ventes nærmere 400.000 passasjerer, fordelt på 119 anløp. For at vi skal kunne fortsette å vokse innen cruisesegmentet, er det en forutsetning at vi får på plass landstrøm, ettersom både administrasjon, styre og eiere er opptatt av at Karmsund Havns grønne profil skal være gjennomgående i alle våre segmenter, sier han.

-Vil gi store utslippsbesparelser


-Tilskuddet er helt avgjørende for at Havnekraft skal kunne gjennomføre investeringen, og vi er svært glade for at Klima- og miljødepartementet har rigget Enova med ordningen, som vil gi store utslippsbesparelser fra første tilkobling, sier han.

Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga forteller om et godt samarbeid der begge partene utfyller hverandre.

-Det at vi har samarbeidet så godt som vi har gjort er nøkkelen til suksess. Vi ønsker å elektrifisere hele regionen gjennom selskapet, sier han.

Han legger også vekt på målet Havnekraft AS har om en nullutslippshavn i 2030.

-Som premissleverandør for det grønne skiftet er det knyttet høye forventninger til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling. Vår målsetting er at landstrøm skal være tilgjengelig, sier Linga.

-Våre eiere ønsker at vi skal ha en sterk miljøprofil. Jeg ønsker å gi en stor honnør til dem, legger Gautesen til.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund