Kake for nye samarbeidspartnere

18.03.2010
- Å ha slike bedrifter i ryggen gir oss økt økonomisk handlefrihet og troverdighet i jobben vår, sier administrerende direktør Egil Severeide. HN har nå inngått tre årige samarbeidsavtaler med i alt seks bedrifter, som hver på sitt felt er viktige aktører i det regionale bildet.

Kontraktsinngåelsen ble feiret med kake og fotoseanse i HNs lokaler i Kunnskapsparken for noen dager siden. Et av punktene i samarbeidsavtalen er å etablere et forum for ideutveksling og diskusjon, og ut fra temperaturen i møtelokalet under denne første improviserte samlingen, skulle alt tyde på at disse karene har mye å snakke om.

- Dette er tungvektere, som både har økonomisk ryggrad og meningers mot. Vi er veldig glad for at de vil bruke tid og penger på å gi oss i HN et solid fundament å arbeide videre på, sier Severeide.
- HN-direktøren påpeker at Næringsforeningen i sin helhet er eid av bedriftene i regionen, og at det er viktig for at næringslivet kan være en fri, selvstendig og krevende kunde overfor det offentlige.
- Sammenlignet med Stavanger og Bergen er vi små. Men slike samarbeidsavtaler gir oss muligheter til å bli sterkere. Vi ønsker å øke vår voksende medlemsmasse, vi ønsker å utvikle oss som en viktig, regional konferansearrangør, og vi vil styrke vår posisjon som paraplyorganisasjon og talerør for bedriftene i regionen, sier Severeide.

De seks bedriftene som nå blir hovedsamarbeidspartnere i HN de neste tre årene er Caiano, Gassco, Haugaland Kraft, Imenco, Sysco og DnB NOR. I tillegg er Nordea med som samarbeidspartner ut 2010.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland