Kan gi arbeid til lokal industri?

13.11.2008
Kan lokal industri profitere på etableringen av testsenter for marin energi på Karmøy?Det ønsker stiftelsen iutvikling å finne ut.

iutvikling har med støtte fra forskningsrådet (VRI) engasjert forsknings-stiftelsen Polytec til å utarbeide en rapport med formål om å avdekke muligheter som vil oppstå for industrien, og hvordan industrien kan posisjonere seg mot METSenter.
Les mer her:
http://www.iutvikling.no/nyheter.htm
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland