Karmøy i farta...

29.04.2020
Sjekk ut hva Karmøy gjør og skal gjøre for å skape økt næringsaktivitet i kommunen-Rådmannen har allerede igangsatt flere tiltak for næringslivet, og fremmer flere saker til politisk behandling i formannskapet 4 mai og kommunestyret 11. mai, sier næringssjef Per Velde (bildet)
Tiltak som er igangsatt


 • Inngått samarbeid med Skape.no for å bistå næringsdrivende med inntil 3 timer gratis rådgiving for å søke regjeringens kompensasjonsordninger

 • Næringshagen – Rogaland Ressurssenter tilbyr nå gratis rådgivning til virksomheter som har behov for ny strategi og omstilling

 • Leverandører til kommunen har på forespørsel fått raskere oppgjør fra kommunen enn forfallsdatoen tilsier

 • Kommunen har leiet inn ekstern hjelp for å øke kapasiteten for å behandle byggesaker

 • Kommunen har søkt om statlige midler til «gryteklare» prosjekter innen vedlikehold, rehabilitering, miljøtiltak, digitalisering, velferdsteknologi og annen utvikling

 • Leverandørkonferanse for alle klare byggeprosjekter vil bli gjennomført som webinar

 • Rådmannen etablerer et internt «utviklingsforum» for å få en bedre næringsrelatert kommunal planlegging, drift og saksbehandling som kan bidra å øke privat sysselsetning og verdiskaping i kommunen

 • Kommunestyret har allerede vedtatt å investere 3 millioner i et nytt «Regionalt reiselivfond» som skal bidra til egenkapitalfinansiering av reiselivsbedrifter. Etableringen av fondet vil skje umiddelbart etter at Haugesund kommune har politiske behandlet sin deltakelse

 • Politisk ledelse har gitt signaler til de mest aktuelle selskapene hvor kommunen har eierskap i, å framskynde eller opprettholde investeringsnivået selv om det blir utfordrende.


Tiltak som fremmes for politisk behandling


 • Forslag om søknadsordning for betalingsutsettelse på 2 måneder med mulighet for forlengelse til næringsdrivende for betaling av eiendomsskatt

 • Forslag om kapitalinnskudd i Karmøy Næringsfond AS på 5 millioner for å øke fondets handlingsrom for å investere i omstilling i små- og mellomstore virksomheter. Eksisterende virksomhetseiere gis rett til å kjøpe aksjeandelene tilbake senere.

 • Forslag om å delta med 2 millioner i «Regionale reiselivsmidler» i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS for å finansiere regional reiselivsutvikling i samarbeid med destinasjonsselskapets medlemmer og andre samarbeidspartnere
Les også:

Næringsforeningen utfordrer kommunene på lokale tiltak 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund