Næringsforeningen Haugalandet | Karmøy i farta... | Næringsforeningen Haugalandet

Sjekk ut hva Karmøy gjør og skal gjøre for å skape økt næringsaktivitet i kommunen

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse
-Rådmannen har allerede igangsatt flere tiltak for næringslivet, og fremmer flere saker til politisk behandling i formannskapet 4 mai og kommunestyret 11. mai, sier næringssjef Per Velde (bildet)

Tiltak som er igangsatt
 • Inngått samarbeid med Skape.no for å bistå næringsdrivende med inntil 3 timer gratis rådgiving for å søke regjeringens kompensasjonsordninger
 • Næringshagen – Rogaland Ressurssenter tilbyr nå gratis rådgivning til virksomheter som har behov for ny strategi og omstilling
 • Leverandører til kommunen har på forespørsel fått raskere oppgjør fra kommunen enn forfallsdatoen tilsier
 • Kommunen har leiet inn ekstern hjelp for å øke kapasiteten for å behandle byggesaker
 • Kommunen har søkt om statlige midler til «gryteklare» prosjekter innen vedlikehold, rehabilitering, miljøtiltak, digitalisering, velferdsteknologi og annen utvikling
 • Leverandørkonferanse for alle klare byggeprosjekter vil bli gjennomført som webinar
 • Rådmannen etablerer et internt «utviklingsforum» for å få en bedre næringsrelatert kommunal planlegging, drift og saksbehandling som kan bidra å øke privat sysselsetning og verdiskaping i kommunen
 • Kommunestyret har allerede vedtatt å investere 3 millioner i et nytt «Regionalt reiselivfond» som skal bidra til egenkapitalfinansiering av reiselivsbedrifter. Etableringen av fondet vil skje umiddelbart etter at Haugesund kommune har politiske behandlet sin deltakelse
 • Politisk ledelse har gitt signaler til de mest aktuelle selskapene hvor kommunen har eierskap i, å framskynde eller opprettholde investeringsnivået selv om det blir utfordrende.
Tiltak som fremmes for politisk behandling
 • Forslag om søknadsordning for betalingsutsettelse på 2 måneder med mulighet for forlengelse til næringsdrivende for betaling av eiendomsskatt
 • Forslag om kapitalinnskudd i Karmøy Næringsfond AS på 5 millioner for å øke fondets handlingsrom for å investere i omstilling i små- og mellomstore virksomheter. Eksisterende virksomhetseiere gis rett til å kjøpe aksjeandelene tilbake senere.
 • Forslag om å delta med 2 millioner i «Regionale reiselivsmidler» i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS for å finansiere regional reiselivsutvikling i samarbeid med destinasjonsselskapets medlemmer og andre samarbeidspartnere

Les også:

Næringsforeningen utfordrer kommunene på lokale tiltak

 

Relaterte saker

Vær så snill: Ring NAV!

Del saken og skap bevegelse

«Vær så snill- ring NAV om dere har ledige stillinger», skriver næringssjef Per Velde i Karmøy i denne kronikken.