Karmøy-kvinne fikk forsker-stipend

17.12.2020
Kjersti Lohne har fått tildelt Unge forskertalenter-stipend. Temaet er straff som nordisk eksportvare.

Kjersti Lohne har fått tildelt Unge forskertalenter-stipend. Prosjektet Promoting Justice in a Time of Friction (JustExports) vil ta for seg hvordan skandinaviske land «eksporterer» ideer og praksiser fra strafferettsfeltet gjennom internasjonalt samarbeid, og se på både likheter og forskjeller mellom de ulike landene.


 «Skandinaviske land eksporterer løsninger innen strafferettsfeltet som del av sin utenrikspolitiske verktøykasse. Alt fra forslag på hvordan reformere strafferetten, som ledd i rettsstatsbygging, internasjonal strafferett, fengsler og kriminalomsorg til kvinners juridiske rettigheter i land som for eksempel Afghanistan, Colombia, Kosovo, Myanmar, Uganda, Ukraina og USA» forteller Kjersti Lohne. «Mitt prosjekt handler om hvordan dette skjer i praksis».


«Jeg er uendelig glad for mulighetene jeg nå får til å følge opp min egen forskningsagenda og styrke forskningsmiljø i skjæringspunktet mellom kriminologi, internasjonale relasjoner og internasjonal rett. Forskning på straffens rolle utenfor nasjonalstaten er ikke bare noe jeg som kriminolog synes er uhorvelig spennende. Det kan også fortelle oss noe nytt både om skandinavisk straffekultur og utenrikspolitikk, så vel som om den liberale verdensordenen. Det er i alle fall ambisjonen!».

Kjersti Lohne er for tiden postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).Tøff konkurranse


2,5 milliarder kroner ble lyst ut til forskerprosjekter i år. Forskningsrådet mottok 2363 søknader om til sammen 23,5 milliarder kroner. 256 av disse søknadene ble innvilget.


På grunn av koronapandemien måtte Forskningsrådet utsette innleveringsfristen med to uker, til 25. mai. Siden har mange ventet på svar, og i morges fikk Det juridiske fakultet den gode nyheten at blant andre Kjersti Lohnes prosjekt har blitt gitt støtte.


På Forskningsrådets sider kan en lese mer om årets søknadsbehandling.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland