Karmøy omstilles- HN i interimstyret

20.05.2010
Karmøy er blitt omstillingskommune. Det betyr at kommunen- og regionen- får tilgang på offentlige midler til næringsutvikling. HNs adm.dir. Egil Severeide sitter i interimstyret sammen med bl.a. Bjørn Bugge, Sveinung By og Anders Rundhaug.

18. mars 2010 godkjente regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune at Karmøy kommune blir omstillingskommune. Lokal omstilling er en ekstraordinær satsning med en varighet inntil 6 år. Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 4 millioner kroner til omstillingsarbeidet i 2010 for å komme i gang med arbeidet.

Som en del av omstillingsprosessen skal kommunen utarbeide en strategisk plan som grunnlag for årlige handlingsplaner for gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Planen fungerer som søknad om ekstraordinære midler til gjennomføring av tiltakene. Formannskapet har vedtatt at det er naturlig å se rulleringen av kommunes strategiske næringsplan i sammenheng med omstillingsarbeidet. Målsetningen for omstillingsarbeidet er:

1. Bidra til å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser
2. Utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet
næringsstruktur i kommunen
3. Økt verdiskaping i eksisterende næringsliv
4. Forsterke forutsetningene for en positiv næringsutvikling over tid
5. Øke verdiskapningen gjennom utvikling av nye markeder,
produkter og tjenester

Nasjonalt kompetansesenter
Innovasjon Norge er av Kommunal- og regionaldepartementet tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Innovasjon Norge har på vegne av fylkeskommunene ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp anvendelsen av de offentlige midlene i omstillingsprosjekter. Dette innebærer å være en pådriver gjennom rådgivning og oppfølging i omstillingsarbeidet.

Interimsstyret for omstillingsarbeidet
Innovasjon Norge har orientert representanter fra næringslivet, politikere og administrasjonen i kommunen om omstillingsarbeidet. Det er nedsatt et interimsstyre som skal se på organisering og videre arbeide med omstillingsprosessen. Interimsstyret består av ordfører Kjell Arvid Svendsen, varaordfører Helga Rullestad, næringsrådgiver Pål Nygård, direktør BI Stavanger Bjørn Bugge, industriparksjef Hydro Sveinung By, managing director Kopervik Group/Kopervik Ship Management AS Kristine Skeie, styreleder Haugaland Vekst ordfører Harald Stakkestad, leder Karmøy Næringsråd Anders Rundhaug og administrerende direktør Haugesundregionens Næringsforening Egil Severeide.

Her kan du lese mer:

http://www.karmoy.kommune.no/nyhet/2010/okt-satsning-pa-neringsutkling/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland