Karmøy vil drøfte regionsamarbeid

14.05.2010
Interpellasjonen fra Frps Einar Endresen om Karmøys holdning til interkommunalt samarbeid får politisk etterspill. Nå skal formannskapet drøfte bl.a. forholdet til Haugaland Vekst.

Endresen utfordret ordførerer Kjell Arvid Svendsen til å kommentere medieoppslag og misnøyen i deler av næringslivet med Karmøys påståtte manglende engasjement i det regionale samarbeid. Endresen var særlig opptatt av forholdet til Haugaland Vekst og kommunens frynsete omdømme i så henseende.
Her er utdrag fra møteprotokollen i kommunestyret 11. mai:

Ordføreren svarte at han ikke er fornøyd med et slikt omdømme og at det er viktig å samarbeide.
Karmøy samarbeider med Haugalands-kommunene og Haugaland Vekst i dag og er åpen for- og på veg til- å gå videre med interkommunalt samarbeid.

Endresen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Karmøy kommune tar opp forhandinger med Haugaland Vekst med sikte på å innlemme kommunen i næringutviklingsselskapet. Andre kommuner i Haugaland Vekst har gitt uttrykk for at man ønsker Karmøy kommune velkommen, og vårt næringsliv etterspør nettopp dette.
Vi synes derfor å ha et godt forhandlingsgrunnlag og bør derfor se positivt på denne muligheten til å gjøre vår region enda mer konkurransedyktig i forhold til nærliggende regioner som Stavanger og Bergen.
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsvurdering.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland