Karmøys alenegang

30.04.2010
Nok en gang skal Karmøy gå sin egen vei. Når skal Kjell Arvid Svendsen og hans kompanjonger innse at Karmøys alenegang er en bremse for regional utvikling?
Nok en gang skal Karmøy gå sin egen vei. Når skal Kjell Arvid Svendsen og hans kompanjonger innse at Karmøys alenegang er en bremse for regional utvikling?

For en del år siden valgte Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira å slå sammen det offentlige næringsutviklingsapparatet i et felles selskap, Haugaland Vekst. Siden er Vindafjord kommet med som assosiert medlem. Karmøy har valgt å stå utenfor.
For ett år siden ble Karmøy på ny invitert inn i samarbeidet. Kommunen har ikke en gang svart på henvendelsen.
I disse dager er Haugaland Vekst i gang med å lage strategiske næringsplaner for de enkelte kommunene. Sentralt i dette arbeidet er å samle bedrifter i samme bransje for å se på felles utfordringer over kommunegrensene. Regionale , bransjevise utfordringer som så brytes ned på kommunenivå.
Karmøy har valgt en annen modell, som utelukkende er forbeholdt kommunens egne bedrifter. Heldigvis har Haugaland Vekst vært raus nok til også å invitere Karmøy-bedrifter til sine møter.
Under oppstartsmøtet i Karmøy oppfordret flere næringslivsaktører til samarbeid over kommunegrensene. Det er signaler Kjell Arvid Svendsen må ta på alvor.
Jeg har i mange sammenhenger talt varmt for at Karmøy må inn i et mer forpliktende, regionalt samarbeid. Nå shopper Karmøy tjenester uten å bidra til byggingen av et sterkt, regionalt fundament. Som regionens største kommune burde det vært helt motsatt. Det burde selvsagt vært Karmøy-ordføreren som, i tråd med historiske tradisjoner , skulle stått for samlingen av Haugalandet.
Regionen trenger Karmøy. Men vi er redd timeglasset er i ferd med å renne ut. De andre kommunene kan ikke vente lenger. Jeg registrerer en økende utålmodighet. Vi har mye arbeid å gjøre før Rogfast-snora klippes i 2019.
Vil ikke Karmøy være med, må Haugesund ta ansvar og lede prosessen. Så får Karmøys alenegang være kommunens eget problem.
Så enkelt og så vanskelig er det.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland