På bildet ser en Dolwin Beta ved havn i Haugesund. Dolwin Beta er Aibels første plattform for fornybar energi til havs, og er omtalt i Regjeringens havstrategi. Til Høyre i bildet sees det flytende produksjonsskipet Petrojarl Knarr. Foto: Øyvind Sætre

Regjeringen la i dag frem sin havstrategi som understreker havnæringens viktighet og vektspotensial.

Skrevet .

I følge en pressemelding fra Karmsund Havn understreker den fremlagte strategien havnæringenes viktighet og vekstpotensial, og viser tydelig at regjeringen ønsker å legge til rette for videreutvikling i maritim sektor. Strategien nevner spesielt fiske og havbruk, olje og gass, og skipsfart. I en slik satsing vil havnens rolle være sentral på alle områder. Karmsund Havn drifter Haugesund Offshore og Subseabase, Killingøy, hvor flere tunge subseaaktører er etablert.

I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold foregår svært mye innovasjon på basen. I forbindelse med utvikling av den nye havstrategien, vil det verdensledende clusteret på Killingøy kunne spille en helt sentral rolle i de operasjonene som skal foregå på dypt vann.
Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er både nasjonal fiskerihavn og Vestlandets største godshavn, med linjeskip som anløper tilnærmet daglig til og fra kontinentet. Terminalen skal bygges ut til å bli en av de største havnene i Norge målt i areal og kaikapasitet. Havnen vil være i en særstilling til å kunne ta del i den videre utviklingen av havrommet.
Regjeringen sier i sin strategi at god infrastruktur må ligge til grunn for at havnæringen skal kunne operere så effektivt og miljøvennlig som mulig. Karmsund Havn sier seg svært enig i dette utspillet, og tar sin rolle på alvor. Den storstilte utbygging på Husøy, hvor teknologi og miljø står i høysetet gjennom konseptet Intelliport, understreker det i pressemeldingen.

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler: “Karmsund Havn gleder seg over regjeringens fremlagte havstrategi, og dens fokus på innovasjon og utvikling innen havnæringene. Vi er klar for å ta en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver i arbeidet med å realisere strategien”

les også: Karmsund Havn får støtte til landstrøm