Kjøper seg opp i Bergen

21.08.2018
Vi heier på selskaper som ekspanderer utenbys med base i vår region. Les hva Tveit Regnskap har fått til...
Tveit Regnskap styrker sin posisjon og kjøper 100% av aksjene i Vangdal Regnskap i Bergen. Oppkjøpet gjør Tveit Regnskap til den største uavhengige regnskapsaktøren på Vestlandet. Avtalen trer i kraft ved nyttår.

Både Tveit Regnskap og Vangdal Regnskap har et solid fundament helt tilbake til henholdsvis 1969 og 1988. En sammenslåing av disse solide selskapene vil gi gode synergieffekter på kompetanse og fremtidig utvikling. Tarjei Vedå Vangdal ønsker å fokusere 100% på nye forretningsområder etter å ha drevet regnskapsbyrå i 30 år, og det er hovedgrunnen for salget.

Tveit Regnskap vil etter oppkjøpet bestå av over 215 ansatte med 18 kontorer fordelt på Rogaland, Sunnhordland, Bergen og Oslo og styrker et allerede bredt spekter av tjenester.

Oppkjøpet gjør Tveit Regnskap i stand til å videreutvikle organisasjonen til beste for ansatte og kunder. Tveit og Vangdal har mange komplementære styrker, som vil gjøre oss til bransjens naturlige førstevalg, sier Jone Tveit, eier og leder i Tveit Regnskap.

Med denne transaksjonen fortsetter Tveit å vokse som den moderne, kompetente og engasjerte samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet for sine kunder.

Om Vangdal Regnskap AS

Etablert 1988. 33 millioner i omsetning (2017) og 35 ansatte. Hovedkontor i Bergen, en avdeling i Oslo.

Om Tveit Regnskap AS

Etablert 1969. 148 millioner i omsetning (2017) og 180 ansatte. Hovedkontor i Skjold, avdelingskontor i Bergen, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Haugesund, Husnes, Karmøy, Odda, Rosendal, Sand, Sauda, Skjold, Stavanger, Stord, Tysvær og Ølen
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund