Klar til å sluke kameler

28.11.2008
Finansministeren ber oss dra handlekortet så det svir nå i julehandelen og LO ber regjeringen vurdere skattelettelser for bedriftene. Det ene oppsiktsvekkende rådet etterfølger det andre- alt i det godes tjeneste.
Finansministeren ber oss dra handlekortet så det svir nå i julehandelen og LO ber regjeringen vurdere skattelettelser for bedriftene. Det ene oppsiktsvekkende rådet etterfølger det andre- alt i det godes tjeneste.

Alt for å berge nasjonen gjennom en krise som kom over oss som julekvelden gjorde det på kjerringa.
Vi skal ikke lenger tilbake enn tidlig september, da vår statsminister og finansminister bebudet at norsk økonomi i liten grad ville bli berørt av finanskrisen som rullet over USA. Heldigvis hadde vi en våken opposisjon, som ba regjeringen få opp gluggene og orientere seg i lendet. Det var opptakten til en feit bankpakke, som skulle sørge for å få gi bankene likviditet nok til å holde pengetilgangen i finansmarkedet ved like.
Så bredte dysterheten seg fra børslokalene til norske arbeidsplasser, og de siste ukene har det ramlet inn med varsler om oppsigelser og permitteringer. Ikke minst her på Haugalandet, der usikkerheten rundt Karmsund Maritime, produksjonskutt i nøkkelbedrifter som Hydro og Eramet og prosjekttørke i bygg- og anlegg har skapt en utrygghet vi må flere tiår tilbake i tid for å finne maken til.
Konturene av en stadig mørkere himmel fikk regjeringen til nok en gang å
aksjonere, og nå er det eksportindustrien som får sin redningspakke. Regjeringen dobler garantirammene for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) til 100 milliarder kroner, gir en milliard mer til Innovasjon Norge for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i
distriktene og øker tilgangen til byggelån ved finansiering av nye skip under bygging.

Så vidt vi har kunnet registrere har industrien tatt vel imot den nye redningspakken, men statsministeren lover mer. Stoltenberg mener krisen vi nå er inne i er det mest alvorlige tilbakeslag i verdensøkonomien siden 30-tallet, og han har flere pakker og tiltak på lager.

Det er bra. Vi trenger en aktiv næringspolitikk for å holde hjulene i gang. Kanskje har NHO og Finn Bergesen et poeng når de krever et nasjonalt kriseforlik på Stortinget for å komme gjennom krisen. Det skulle det være gode muligheter til. I tider som dette er det flere enn Kristin Halvorsen og LO som er beredt til å sluke kameler for å oppnå resultater…
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland