Klimakrise gir kraftoverskudd

16.08.2010
For vannkraftlandet Norge vil global oppvarming også kunne få positive følger. Det viser en rapport fra Institutt for energiteknikk (IFE).

Når temperaturen stiger, reduseres oppvarmingsbehovet. Klimaendringene innebærer også mer nedbør, noe som kan gi økt vannkraftproduksjon. Tilsammen gir dette et kraftoverskudd som enten kan eksporteres eller brukes i for eksempel kraftkrevende industri.

Økt kraftproduksjon og redusert etterspørsel betyr også at husstandene kan få lavere strømregninger i fremtiden.

Les mer her:
http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/1245872/Klimaendringer_gir_norsk_kraftoverskudd.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland