Klimna

09.06.2011
Kurt Georgsen fra Karmøy, Statoils direktør for fullskalaanlegg på Mongstad:
For Statoil er dette en viktig bidrag i bærekraftig utvikling
Siden Statoil inngik gjennomføringsavtalen i 2006 har vi systematisk arbeidet for
Å gjøre noe i et eksisterende industrianlegg er bliott mer utfor4drende enn planlagt.
Fullskala fangstanlegg på Mongstad gir unike utfordringer, både i omfang og kompleksitet. Skal fange "eksosen fra pipene på vermakravftverket. Kjølevannsforbruk fir gangerBerfnegs vannforbruk i timen, energiforbruk tilsvarende 10.000 husstander.
Mange aktører (industri, forskningsinstitusjoner, miljøorg.) usikkerhet om helserisiko påvirker utviklingen,
Karbonfangst og lagring., bruker mye av den kompetansen vi allerde har.
Mongstad- du må starte et sted dog gjennom

For å nå +2 grader-målet. Gjennom CCS kan 20 prosent av målet nås
Mål- ny teknologi gir lavere kostnader.
Statoil er iengasjert i tre av verdens fire CO2-prosjekter. Vi er industriledende i verden.
Ståle Kyllingstad:
Norge tuftet på kompetanse
Fisk 30 prosent av verdensomsetningen, havbruk 70 prosent, maritim industri vel 3 prosent (men ledende innen offshore, supply)

Men bekymringer:
Vi mangler 3000 ingeniører
Studieplasser ved NTNU
Faglærere
Moderne bygg/læremidler til "multitask-ungdommene"
Vi har 3000 milliarder på bok, vi klarer ikke en gang å skape nok studieplasser, vi som er tuftet på kompetanse!
De flest dr.-ingeniører er utlendinger
Realfagskompetanse- helt avheneig av å ha de beste hodene
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland