Kloke hoder tegner byen

29.10.2010
Resultatet av en workshop om utviklingen av regionsenteret Haugesund er en av hovedingrediensene under årets stormønstring for byggenæringen i regionen, ByggArena 12. november.

Tirsdag denne uken var komiteen samlet for å ta en siste avsjekk i forhold til alle detaljer rundt konferansen. Komiteens leder, Rolf Sjursen kan fortelle at det meste er i rute, og at foreningene ser frem til å ønske både deltagere, utstillere og foredragsholdere velkommen fredag 12. november.

Årets ByggArena arrangeres av Byggforum og HaugesundRegionens Næringsforening og arrangement er lagt til Maritim Hall.

Her kan du melde deg på:
https://rrsenter.wufoo.com/forms/byggarena-2010-fredag-12-november-2010/

Det er lagt opp til et bredt program med fokus på bransjens rammebetingelser. Et av årets hovedpunkt er Drammens ordfører, Tore Opdal Hansen, som vil holde et innlegg om den store forvandlingen denne byen gjennomførte på relativt få år.

I den anledning utfordrer årets ByggArena våre lokale politikere med punktet ” Haugesund, hva nå?”: I forkant av konferansen vil ressurspersoner fra næringsliv, arkitektmiljø, kommunen, og andre gjennomføre en ”workshop” der det skal løftes frem ideer for videre utvikling av Haugesund sentrum. Resultatet av dette arbeidet presenteres under selve konferansen.

Hva bygges i vårt område i de neste årene? En hovedbolk under konferansen vil være punktet ”Byggebørs”; her vil eiendomsbesittere, kommuner og Statens Veivesen orientere om kommende prosjekter i vår region. I følge adm dir Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol, ligger det største potensial i å håndtere menneskene i byggeprosjektene på en god måte, og dette vil han fortelle deltagerne under ByggArena om i konferansens første del.

Under kveldsarrangementet utdeles årets ”Byggepris”. Den deles ut til en bedrift eller person som har bemerket seg positivt i byggebransjen.

Programmet finner du øverst på nettsiden vår: https://nforeningen.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland