Knallresultat for kraftselskapene

26.05.2010
Norske kraftselskap økte driftsresultatet med 39 prosent frå 2007 til 2008 til det høyeste nivået som er registrert i nominelle kroner i den årlege elektrisitetsstatistikken.

Det rekordhøge driftsresultatet må ein sjå i samanheng med svært høg produksjon av elektrisk kraft og høge straumprisar. I likskap med tidlegare år hadde produksjonsverka det høgaste driftsresultatet. Driftsresultatet for produksjonsverka var 26,9 milliardar. Engrosverka oppnådde eit driftsresultat på 1,1 milliardar, medan driftsresultatet for nettselskapa og resterande verk var høvesvis 3,2 og 3,9 milliardar, melder SSB.

Les mer her:

http://www.ssb.no/elektrisitetaar/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland