Konjunkturoppgang først om to år

02.09.2010
Norsk økonomi er fremdeles i en klar lavkonjunktur etter fire kvartaler med moderat vekst i BNP Fastlands-Norge. En klar konjunkturoppgang kommer derimot neppe før om to år, mener SSB.

Svak vekst internasjonalt sammen med en svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne, gir en relativt beskjeden økning i eksporten de neste årene. Eksporten av tradisjonelle varer ventes først i 2012 å komme opp på nivået fra 2008.

Utsikter til svært lavt rentenivå internasjonalt, moderat vekst i norsk økonomi og lav inflasjon ligger bak vårt anslag om at styringsrentene ikke vil bli endret før sommeren 2011. Vi ser for oss en gradvis økning i pengemarkedsrenta fra og med andre halvår neste år slik at den kommer opp i 5 prosent ved utgangen av 2013.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland