Koronaviruset kan føre til at arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. Ved mulige permitteringer er varselfristen to dager, opplyser Nav.


Nav anser permitteringer som følge av koronaviruset som «en uforutsett hendelse». Dermed er varselfristen to dager og ikke 14, som er hovedregelen, opplyser Nav på sine nettsider.


Arbeidsgiver må ved korona-permitteringer betale den permitterte lønn de første 15 dagene.


For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte, må årsaken være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.


Ansatte som blir permittert som følge av koronaviruset, kan ha rett til dagpenger fra Nav dersom vilkårene for permitteringen er oppfylt.Bekymret for mindre virksomheter


Even Bolstad i HR Norge uttalte til Karriere360 tirsdag at mange store virksomheter er flinke til å tenke beredskap rundt smittefaren, og at enkelte bransjer er bedre rigget for å hindre smittespredning, som oljevirksomhet og skipsverft.


– Mange ingeniørtunge virksomheter er i en heldig situasjon fordi de er rigget for sikkerhet, sa Bolstad. 

Bolstad er imidlertid bekymret for virksomheter med under 100 ansatte.


–  De små og mellomstore bedriftene er kanskje ikke vant til å tenke på verken smittevern eller mulige permitteringer, sa Bolstad.