Kraftavtale i boks

01.07.2009
Industrikraftavtalen mellom Statkraft og Boliden Odda trer i kraft fra midnatt. Det er klart etter at partene i formiddag kunne signere det endelige avtaleverket som sikrer Boliden Odda nærmere 20 TWh elektrisk kraft frem til 2030, samtidig som Statkraft får aksjemajoriteten i AS Tyssefaldene.

- Avtalen som ble inngått og offentliggjort i oktober 2008 hadde forbehold om ulike myndighetsgodkjenninger. Når disse nå er på plass, kan avtalen tre i kraft, sier regiondirektør Jan Alne i Statkraft Energi.I henhold til avtalen inngår Statkraft og Boliden Odda to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på omlag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998, og befester Statkrafts rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien.Statkraft eier kraftanleggene i Tyssedal, men fallrettigheter og kraftverk er leid ut på myndighetsbestemte vilkår til AS Tyssefaldene. I tråd med avtalen har Statkraft overtatt Bolidens 39,88 prosent av aksjene i Tyssefaldene, og dermed kjøpt seg opp til 60,17 prosent i selskapet. De resterende aksjene eies av Eramet gjennom selskapet DNN Industrier AS.Under dagens generalforsamling i AS Tyssefaldene ble Jan Alne valgt til ny styreleder, mens Statkraft-representantene Rune Bredo Johansen og Astrid Botten Larsen ble valgt inn som styremedlemmer. I tillegg sitter Ludvig Egeland i styret som representant for Eramet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland