KRAFTig investeringsvekst

02.06.2010
En kraftig vekst i el-markedet , inkludert vindkraft og fjernvarme, sørger for pene tall i investeringsstatstikken. Investeringsnivået i industrien går ned, men historisk sett er 2010-nivået på det jevne.

I følge SSB er samlet investeringsnivå i industrien beregnet til 18,5 milliarder kroner i 2010 – målt i løpende verdi. Resultatet ligger 24 prosent under nivået fra i fjor, men historisk sett er dette et normaltall.

Samlet investeringsnivå i 2010 ventes å bli vesentlig lavere enn i fjor, men nye anslag for 2011 tyder på at utviklingen er i ferd med å snu. Svært høye tall for investeringer i kraftforsyning er årsaken til dette.


Forløpige tall for 2010 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i overkant av 34 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Resultatet ligger 13 prosent under nivået fra i fjor, og det er industrinæringene som står for mesteparten av nedgangen.

Nye anslag for 2011 antyder imidlertid vekst i samlet investeringsnivå. Høye tall for investeringer i kraftforsyning er årsaken til dette. Det er ventet at industriinvesteringene vil fortsette å falle i 2011, men nedgangen synes å bli langt svakere enn i år. Statistisk sentralbyrå ønsker å presisere at det er en viss grad av usikkerhet knyttet til anslag gitt på et så tidlig tidspunkt.

Samlet investeringsnivå i kraftforsyning beregnes til i underkant av 14,7 milliarder kroner i 2010 – målt i løpende verdi. Dette gir en oppgang på 13 prosent fra i fjor, og det er investeringer i fjernvarme som øker mest. 2011-tallene antyder ytterligere vekst i investeringsnivået. Svært høye anslag for investeringer i overføring og distribusjon av elektrisk kraft er hovedårsaken til dette. I tillegg bidrar økte investeringer i vindkraft og fjernvarme til å trekke tallene opp, melder SSB.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland