Kraftig priskutt på Hordfast

27.09.2018
Billigere broer og utsatt firefeltsvei på Stord kan barbere kostnadene til Hordfast med mange milliarder, viser nye beregninger fra Vegvesenet.
Bro- og veiprosjektet Hordfast skal bidra til å halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger, og er en sentral del av Norges største samferdselsprosjekt, fergefri E39 på Vestlandet.

Utredningen av kryssingen av Bjørnafjorden mellom Os og Stord begynte allerede i 2009. Per i dag ligger det an til byggestart tidligst i 2024. Men hvis Vegvesenet klarer å kutte kostnadene, øker det sjansene både for realisering – og tidligere realisering.

I 2013 regnet man med at Hordfast ville koste 19 milliarder kroner uten moms. Det anslaget viste seg å være altfor lavt. Tre år senere var prisen beregnet til så mye som 43 milliarder kroner, riktig nok med moms inkludert.

Men etter tydelige signaler fra regjeringen om at kostnadene måtte kuttes, er prisen nå på vei ned igjen. I fjor kom Vegvesenet med nye kalkyler som viste at prosjektet kunne realiseres for 35 milliarder kroner.

Og nå viser Vegvesenets interne beregninger at Hordfast kan bli enda billigere. NRK vet at Vegvesenet har funnet ut at man kan få prislappen ned i under 30 milliarder kroner.

– Ja, vi ser på mulige innsparinger. Vi har ikke gjort nøyaktige beregninger, men vi har sett på hvilket mulighetsrom vi har for å komme ned i kostnader. Jeg har tro på at det er mulig å få dette til med en lavere pris, sier prosjektleder for Hordfast i Statens vegvesen, Signe Eikenes.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund