Krav om gass til Kårstø

18.06.2010
Rogaland fylkeskommunes høringsdokument til Petroleumsmeldingen inneholder et klart krav om at Kårstø må sikres gasstilførsel i framtiden.

Dette kravet er fremmet av Haugesundregionens Næringsforening og Haugaland Vekst og er et svar på de utfordringer adm.dir. Brian Bjordal i Gassco gav under et møte med Stortingsbenken i april i år. Der uttrykte Bjordal bekymring for Kårstøs framtid ettersom gassleveransene fra norsk sokkel kan bli betydelig redusert allerede om ti år.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/frykter-nedtur-1.5207001

FrPs Kjetil Solvik Olsen fulgte opp med et spørsmål til olje- og energiministeren i Stortinget noen uker etter:
«På møte mellom stortingsbenken fra Rogaland og aktører på Haugalandet 26. april 2010 uttalte Gassco at dagens prognoser for norsk sokkel viser redusert ressurstilgang til gassanlegget på Kårstø om 10–15 år. En konsekvens av det vil være færre investeringer på Kårstø-anlegget. Dette er dog ingen fasit, men en prognose, og Gassco håper på en mer proaktiv holdning fra politiske myndigheter for å hindre nedgangen.

Hvilke perspektiver og visjoner har statsråden for petroleumsnæringens landbaserte prosessanlegg?»

Les statsrådens svar her:
https://nforeningen.no/node/144700

I høringsdokumentet som fylkesordfører Tom Tvedt nå har utarbeidet etter alle innspill fra aktørene i fylket, er Kårstø-utfordringen tatt med som et viktig punkt.

Her finner du PowerPoint-presentasjonen som fylkesordføreren holdt under et orienteringsmøte i Stavanger tidligere denne uka.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland