Krav til forsvarlig håndtering

19.05.2010
Klima- og forurensningsdirektoratet presenterte sin rapport ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner” i Vindafjord-hallen tirsdag. Den setter nye krav til AF Decom og de andre, tre behandlingsanleggene i Norge.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) presiserer at kostnadsanslagene er svært usikre, men et foreløpig anslag ligger rundt 160 milliarder kroner - noe som tilsvarer 10-15 prosent av det norske oljefondet.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnadene, gjennom fradragsordninger og eierandeler i olje- og gassfeltene.

Det er kun installasjoner i stål som er tatt med i beregningene. Fjerning av totalt 12 bunnfaste betongunderstell er ikke tatt med, fordi kostnadene for å fjerne disse plattformene er for usikre.Les mer her:
http://www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/1206494/Prislapp_160_milliarder.html
http://www.h-avis.no/nyheter/kravene-ma-gjennomgas-1.5267803
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland