Krever fart i bompengebruken

17.09.2010
Medlemsorganisasjonene i Haugesundregionens Næringsforening ser med stigende uro på at bompengene brukerne betaler inn havner på bankkonto og ikke brukes til oppgradering av veinettet på Haugalandet.

Denne uka var organisasjonene samlet til møte i Næringspolitisk Utvalg i Næringsforeningens lokaler i Meieriet, og der ble det vedtatt en uttalelse som i klare ordelag krever handling.

- Haugalandspakken er en kontrakt med brukerne på Haugalandet, signert av Stortinget. Stortinget har satt en ramme på 2.7 milliarder kroner for alle prosjektene, det aller meste skal bilistene betale over en periode på 15 år. Da vedtaket om bompengeinnkreving ble gjort, ble det gitt klare politiske signaler om at pengene raskt skulle omsettes i konkrete veiprosjekter, heter det i uttalelsen.

I dag står en kvart milliard av bompengene på bok og mange veiprosjekter på ”vent”.
Forklaringen er mangel på planleggingskapasitet og ferdige planer, men medieoppslagene den siste tiden har også dokumentert mangelfullt samarbeid og dårlig kommunikasjon mellom aktørene. Resultatet er stadige forsinkelser og utsettelser, som igjen resulterer i dyrere prosjekter.
Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere. Styringsgruppa for Haugalandspakken må sørge for at de innbetalte bompengene blir brukt etter planen og veimyndighetene må prioritere sine ressurser slik at planleggingskapasiteten opprustes. Samarbeidet mellom aktørene må forbedres, slik at det offentlige blir i stand til å innfri sin del av kontrakten som er inngått med veibrukerne på Haugalandet.
Haugesundsregionens Næringsforening representerer rundt 1400 bedrifter i 22 ulike organisasjoner og er paraplyorganisasjon og talerør for næringslivet i regionen;

Maritimt Forum, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Karmøy Næringsråd, Byen Vår Kopervik, Åkrehamn Vekst, Etne Næringsutvikling, SMB Odda, Sauda Vekst, Haugesund Håndverkerforening, LO i Nord-Rogaland, NITO, NELFO, Småbedriftsforbundet, Bokn Næringsforum, Vindafjord Næringsforum, Tysvær Næringsforum, Norsk Petroleumsforening, Rogaland Bygg- og tapetsermesterlaug, Markedsamarbeidet, Haugesund Handelstandsforening, Markedsforeningen, Byggforum.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland