Krysser Langenuen på midten

26.03.2019
Vegvesenet går for midtre alternativ for kryssing av Langenuen mellom Stord og Tysnes
Statens vegvesen oversendte mandag forslag til statlig kommunedelplan for E39 Stord – Os (Hordfast) til Samferdselsdepartementet.

Vegvesenet skriver i en pressemelding at prosjektet skal gi en landfast vegforbindelse for E39 mellom Stord og Bergen med en 5,5 kilometer lang flytebru over Bjørnafjorden.

– Dette er et prosjekt som, når det realiseres, vil endre samferdselen i denne delen av landet for alltid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flytebru

Vegvesenet oversender to alternativer for kryssingen av Langenuen mellom Stord og Tysnes (B og F) til Samferdselsdepartementet, men anbefaler det midtre alternativet (B). Dette, skriver Vegvesenet, fordi brua da vil knyttes til den delen av veinettet på Stord som har høyest standard og som vil tåle trafikken i noen år før det blir nødvendig med utvidelser.

Vegvesenet tar ikke nå stilling til om det skal være sideforankret eller endeforankret flytebru over Bjørnafjorden. Dette blir vurdert i en egen reguleringsplan, heter det i pressemeldingen.
E39 Stord – Os har et kostnadsanslag på 35 milliarder 2016-kroner, og flytebru over Bjørnafjorden utgjør 16,5 milliarder kroner av dette.

Sparer milliarder

I Nasjonal transportplan ligger prosjektet inne med en kostnadsramme på 40 milliarder kroner. Det har, ifølge pressemeldingen, vært arbeidet med å redusere kostnadene, som nå er redusert med fem milliarder kroner.

En stor del av kostnadsreduksjonen skyldes at man har kommet lengre i utviklingen av flytebrua, og dermed sikrere på kostandene for denne.
Netto nytte for prosjektet er beregnet til 17 milliarder kroner. En stor del av nytten ligger i at reisetiden fra Stord til Os reduseres fra 1,5 til 0,5 timer. Prosjektet vil avløse fergesambandene Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset, heter det i pressemeldingen fra Vegvesenet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland