Kvinnen på fyret

06.04.2009
Gunn Bente Håvardsholm er klar for en ny sesong på Ryvarden Kulturfyr. Nå vil hun gjøre kulturstedet attraktivt for næringslivet.

Nå er hun i gang med den første kunstutstillingen i 2009. Der stiller Mona Eckhoff Sørmo ut sine arbeider. Hun holder til i København og ble tildelt Ryvardenstipendet i 2008. Mona Eckhoff Sørmo hadde et arbeidsopphold på Ryvarden i september i fjor, og kastet glans over åpningsarrangementet palmesøndag til kulturfyrvokter Gunn Bente Håvardsholm store glede.
For det er det hun betegnes: Kulturfyrvokter. En tittel som oser av tradisjon og ærbødig respekt for Ryvardens historie.

Over 30.000

Fra beslutningen om å automatisere fyret med panoramautsikt mot den lunefulle Sletta ble tatt i 1984, har det vært lansert mange planer for denne fredede pletten i Sveio kommune. I dag kan kulturfyrvokteren konstatere at stedet er blitt et betydelig treffpunkt på det regionale kartet; anslagsvis 30.000 personer besøker Ryvarden hvert år. Enten for å nyte naturen, få seg en spasertur på en kurvet grusvei, nyte vafler og en kaffetår i kafeen eller bivåne akvareller eller tegninger som kunstnere stiller ut.
Men kulturfyrvokteren vil videre. Første mål er få finansiert en generalplan for hele området, slik at det blir mulig å lage en helhetlig utviklingsplan for Ryvarden. I dette ligger også ønsket om å øke overnattingskapasiteten så mye at Ryvarden kan bli attraktivt for næringslivet.
- Vi har en del bedrifter som legger samlingene sine her ute. Dagsarrangement der de får servering, eller smågrupper som overnatter. De steller seg selv, og responsen er god. Men vi har bare fem soverom, og det er for lite. Drømmen er å kunne ha mellom tyve og tretti overnattingsrom, som vi kan tilby til bedrifter som vil drive teambuilding eller holde faglige konferanser, sier Gunn Bente Håvardsholm, som mener Ryvarden er perfekt for slike evementer.
- Du kommer ikke nærmere elementene enn her. Her er det flott å være om det er stille og solskinn eller full storm fra nordvest. Det er derfor kreative sjeler synes det er så fantastisk å jobbe på Ryvarden. Vær og vind og en praktfull utsikt gir en riktig ramme, sier kulturfyurvokteren og slår ut med armene.

Tiltalende

I dag er det litt småruskete, men omgivelsene er like fullt tiltalende. Tunge havdønninger slår inn mot nakne svaberg, regnbygene fukter de spredte jordlappene og lager små sølepytter på gangstien mellom fyret og bygningene innenfor. Selve fyret har Gunn Bente Håvardsholm og Sveio kommune ingenting med- det er det Kystverket som eier. Men hun skulle gjerne slått kloa i det bygget også, for der ligger det utviklingsmuligheter til Ryvarden-områdets beste.
- Jeg må snart ta en prat med Kystverket og se hva vi kan gjøre, sier hun bestemt.
Fra sitt kontor på kommunehuset i Sveio skal hun denne sesongen ”sjefe” over et femtentalls engasjerte medarbeidere. Kun to er fast ansatt.- resten leies inn til ulike oppdrag ved kulturfyret. Gunn Bente Håvardsholm spår en interessant og travel vår, sommer og høst og håper arbeidet med generalplanen kan gjøre Sveios kanskje største fyrtårn enda mer attraktivt for folk flest og for bedriftene i Haugesund-regionen.

-
Dette er Ryvarden Kulturfyr

Ryvarden Kulturfyr står godt planta i gammal historie.
Historia om Ramnaflóke og hans reise frå Ryvarden til Island er dokumentert i Landnàmabòk frå Island. Dette gav grunnlaget for den seinare fyrhistoria.
Kystverket har stadig automatisert fleire fyr som tidlegare gav arbeid til mange, og frigjer dermed samstundes familiebustadane knytt til kvart einskild fyr. For at verdfull bygningsmasse ikkje skal bli ståande tom, har dei satsa på etterbruk.
Ryvarden fyr i Sveio lengst sør i Hordaland, har ved stor innsats frå Sveio kommune og andre fått nytt liv som Galleri Ryvarden eller Ryvarden Kulturfyr som det gjerne også vert kalla. Sveio kommune inngjekk i 1992 avtale med Kystverket om leige av bygningane ved Ryvarden til samfunnsmessige formål. Etter den tid har Sveio kommune hatt ansvar for drifta av kulturfyret, og vidareutvikla det med kulturelle og samfunnsmessige formål.

Galleri Ryvarden vart opna av fylkesmann Håkon Randal, 1. pinsedag 1992. Den gamle, vertikaldelte fyrbetjentbustaden (frå ca. 1935) som vart fråflytta i 1984, slo opp att dørene, med nyoppussa vegger fulle av biletkunst, med solide tremøblar og ei lokkande lukt av kaffi og nysteikte vaflar. Galleriet som vert driven av Sveio kommune har sesong frå påske til jul kvart år, og har nyopna utstillingar kvar månad i sesongen. I den 17. driftsesongen kan Galleri Ryvarden slå fast at tiltaket har fått ei mottaking initiativtakarane ikkje hadde drøymt om. 30 000 – 35 000 menneske besøker staden årlig.
Sveio kommune har i sin politiske struktur vurdert Ryvarden-arbeidet så høgt at det i dag er skilt ut som eige føretak som står for dei strategiske vurderingar på investering og drift på konseptet.

Kilde: www.ryvarden.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland