La oss ta Kleppa på ordet

18.03.2010
På den årvisse Sola-konferansen i vinter kom vår egen samferdselsminister med en interessant utfordring: På Østlandet er det nå kjørt fram samferdselsprosjekter for over 50 milliarder kroner, og det er ingen beskjedenhet å spore i spørsmålet om prioriteringer. Politikere og næringslivsledere på Vestlandet; dere må ikke stå med lua i hånda i kampen om veimilliardene.
På den årvisse Sola-konferansen i vinter kom vår egen samferdselsminister med en interessant utfordring: På Østlandet er det nå kjørt fram samferdselsprosjekter for over 50 milliarder kroner, og det er ingen beskjedenhet å spore i spørsmålet om prioriteringer. Politikere og næringslivsledere på Vestlandet; dere må ikke stå med lua i hånda i kampen om veimilliardene.

Rene ord for penga fra Magnhild Meltveit Kleppa, og sikkert høyst betimelig. Det er ingen tvil om at Østlandet har fått sin rimelige andel av samferdselsmidlene gjennom historien. Det har med nærhet til beslutningstakerne å gjøre, men også med evne til å mobilisere. Statsrådens betraktning er med på nettopp å understreke det.
Vi har lyst til å ta samferdelsesministeren på ordet og returnere hennes innspill med følgende oppfordring:
Hvis du gir oss lov til å bruke under havparten av det Østlandet har bedt om, skal vi snu opp-ned på kommunikasjonsstrukturen på SørVestlandet. For 20 milliarder kroner kan vi bygge en undersjøisk tunnel mellom Stavanger og Bokn (Rogfast) til 6 milliarder, nye tunneler og mye bedre vei over Haukeli (3-4 milliarder) og fastlandsforbindelse mellom Stord og Bergen (Hordfast) til rundt 10 millarder. For 20 milliarder kroner vil reisetida til Stavanger (1 time), Bergen (vel 2 timer) og Oslo( 5 timer) fra Haugalandet bli så nedkortet at det vil skape tilnærmet ett felles bo-og arbeidsmarked i aksen Bergen-Stavanger, og redusere transportkostnadene for næringslivet øst/vest betydelig.
Ikke nok med det- vi vil utfordre samferdelsministeren til å utpeke E134 til hovedkorridor mellom Øst og Vest-Norge. Det er ikke det spor vanskelig å argumentere for. Allerede i dag går 38 prosent av næringstrafikken øst/vest, etter Statens Vegvesens egne beregninger, over Haukeli. Med de nye tunnelene vil faren for vinterstengning bli tilnærmet null. Rogfast vil gjøre E134 over Haukeli til det korteste alternativet for næringstrafikk fra Stavanger-området.
Ved å gi strekningen status som hovedkorridor øst/vest, på samme måte som Kyststamveien blir Vestlandskorridoren og Oslo Trondheim Østlands-korridoren, vil prioriteringen av veimidlene bli forenklet. Høystandard hovedkorridorer er nødvendig for å gi næringslivet bedre konkurranseevne. Behovet for en ”highway” på Østlandet, en på Vestlandet og en mellom landsdelene er overmodent.
Hører du, Magnhild Meltveit Kleppa?
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland