Langer ut mot Langeland

07.10.2008
- Hallgeir Langeland og SV har konsekvent motarbeidet videre industrivirksomhet i Norge, sier Øyvind Vaksdal (Frp). Han langer ut mot sin stortingskollega for uttalelser om Hydros rolle i industridramaet på Karmøy.

- Jeg trodde knapt mine egne øyne da jeg 1. oktober leste i avisen at stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV mente at det store spørsmålet er hvorfor ikke staten som Hydros største eier, kan tvinge Hydro til investeringer på Karmøy, skriver Øyvind Vaksdal.
- Han mener dette selvsagt kan gjøres og etterlyser drahjelp i spørsmålet. Langeland har åpenbart ikke fått med seg at Hydro er et industriselskap som agerer i et internasjonalt marked og har klare krav til lønnsomhet fra alle eierne. I Langelands forunderlige verden kan man sette til side alle spilleregler og instruere selskapet. Utspillet minner mest om et gufs fra fortidens Sovjetunionen eller Kina. Denne type politikk er heldigvis i stor grad avskaffet og finnes i dag kun i Nord Korea, et land der folk ikke hadde overlevd uten hjelp utenfra.

Vaksdal mener Hallgeir Langeland og SV har konsekvent motarbeidet videre industrivirksomhet i Norge.

- Partiet har gjennom en årrekke gått i mot enhver økning av kraftproduksjon basert både på vann og gass, og åpent tatt til orde for en kraftig økning i strømprisen for alle. Partiets holdning i hjemfallsaken viser også partiets industrifiendtlighet og den store bløffen om å innføre et nytt industrikraftregime som SV var med, på er avslørt som tomt valgflesk. Langeland og SV har også gått imot det aller meste av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og vi hadde ikke hatt det norske oljeeventyret dersom SV hadde fått gjennom viljen sin.

Det blir patetisk av SV når de helt bevisst innfører rammebetingelser for industrien som det er komplett umulig å leve med, for i neste øyeblikk å true med å bruke statens eierskap for å tvinge gjennom investeringer som ikke blir lønnsomme!

Hva blir det neste? spør Frps stortingsrepresentant fra Karmøy.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland