Langsiktig kraftavtale til Odda

23.10.2008
Statkraft og Boliden Odda inngår to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på omlag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998.

Den befester selskapets rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien. Som et ledd i avtalen overtar Statkraft aksjene til Boliden Odda i AS Tyssefaldene, heter det i en pressemelding fra Statkraft.
– Avtalen sikrer Boliden muligheten til forutsigbare, langsiktige kraftleveranser til forutsigbare priser til sinksmelteverket i Odda. Dette bidrar naturligvis til å styrke smelteverkets konkurranseevne, sier Svante Nilsson, leder for forretningsområdet Smelteverk i Boliden.

– Vi er svært tilfredse med å inngå enda en kommersiell avtale med kraftkrevende industri i Norge, og på den måten bidra til videre industriell virksomhet, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.

– Avtalen viser at Statkraft er i stand til å tilby industrien forutsigbare, langsiktige og kommersielle betingelser, noe som er svært viktig når de stortingsbestemte industrikraftkontraktene utløper innen utgangen av 2011.

Statkraft er, og vil være, den største leverandøren av elektrisitet til kraftkrevende industri i Norge, og dermed en viktig samarbeidspartner for industrien.

Boliden Odda har inngått avtale med Statkraft om leveranser av 900 GWh per år fra 2009 til 2030.


Boliden Odda sier opp sine nåværende kraftavtaler på myndighetsbestemte vilkår. Selskapet inngår to nye kommersielle kontrakter med Statkraft, for henholdsvis 2009-2020 og 2021-2030. Begge avtalene er på omlag 900 GWh per år.

Statkraft eier kraftanleggene i Tyssedal, men fallrettigheter og kraftverk er leid ut på myndighetsbestemte vilkår til AS Tyssefaldene. Boliden eier 39,88 prosent av aksjene i Tyssefaldene, mens Statkraft eier 20,29 prosent. De resterende aksjene eies av DNN Industrier AS.

Avtalen trer i kraft 01.01.2009, betinget av godkjennelse hos berørte myndigheter.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland