Ledigheten en smule opp

23.06.2010
Den sesongjusterte ledigheten fra årsskiftet til april steg med 7.000 personer, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag.

På forhånd var det ventet et uendret nivå på ledigheten.

I en markedskommentar fra DnB NOR Markets heter det at AKU-tallene viser en svakere utvikling enn det man kan lese ut av de registrerte ledighetstallene fra Nav.

– Norges Bank har anslått en arbeidsledighet på 3,75 prosent i år og neste år. Dette nivået har vi altså nådd allerede nå, påpeker DnB NOR Markets, som likevel ikke tror at SSB-tallene tillegges spesiell vekt under rentemøtet senere onsdag.

Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets skriver i sin markedskommentar at det er litt for tidlig å kunne si noe sikkert om Norges Banks anslag om en ledighet på 3,75 er for lavt eller ikke.

Ledigheten fordeler seg ifølge SSB likt mellom kvinner og menn. Totalt er det nå 95.000 arbeidsledige personer her i landet, noe som er en oppgang fra 90.000 som sto uten arbeid i mars.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland