Ledigheten fortsetter å synke

02.11.2020
NAV: -Nedgang i ledighet, få varsler om nedbemanning og en god del stillinger å søke på.
Det er 179 færre arbeidssøkere i Nord-Rogaland. Det kommer frem i arbeidsmarkedstallene for oktober.

I en pressemelding forklarer leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen videre:

-Også denne måneden er det reduksjon i ledigheten i alle kommunene i Nord-Rogaland når vi ser på de helt ledige. Kun Bokn har økning av en helt ledig.  Nedgangen denne måneden er ikke like stor som forrige måned, men er likevel god med 79 personer.  Haugesund ligger fortsatt høyest i andel helt ledige med 3,8%, noe som er over fylkessnittet på 3,6%. Karmøy ligger godt under fylkessnittet med sine 2,8% helt ledige. Tysvær har nå 2,6% og Vindafjord har 2,3% helt ledige arbeidssøkere. Nederst har vi Sauda med 1.7%, Suldal med 1,4% og Bokn med 1,1% helt ledige arbeidssøkere. De 3 siste kommunene er også blant de med aller lavest andel helt ledige i fylket.

I september hadde vi ikke så stor bevegelse i de delvis ledige, men denne måneden er det her vi har størst bevegelse. I sum er det 123 færre delvis ledige i vår region i oktober. En betydelig nedgang ser vi i resten av fylket også.

Tallene for personer på tiltak stiger med 20, og vi har da i sum 182 arbeidssøkere på tiltak i oktober.

 

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 726 81 556 807 1363 3,8% 0,4% 4,2% 2,9% 7,1%
Rogaland 9160 956 6541 10116 16657 3,6% 0,4% 4,0% 2,6% 6,6%
Karmøy 596 51 488 647 1135 2,8% 0,2% 3,0% 2,3% 5,3%
Tysvær 149 29 128 178 306 2,6% 0,5% 3,1% 2,2% 5,3%
Vindafjord 110 13 90 123 213 2,3% 0,3% 2,6% 1,9% 4,5%
Sauda 40 4 31 44 75 1,7% 0,2 1,9% 1,3% 3,2%
Suldal 27 4 22 31 53 1,4% 0,2 1,6% 1,1% 2,7%
Bokn 5 * 10 5 15 1,1% * 1,1% 2,2% 3,3%
Utsira * * * * * * * * * *

 

Det er i sum en nedgang på 179 arbeidssøkere når vi ser på alle 3 kategoriene under ett.

Varsel om nedbemanninger


NAV Marked Nord-Rogaland har mottatt 2 varsel om permitteringer (på over 10 ansatte) som til sammen omfatter 32 personer. Begge disse er innen industrien. I tillegg er det mottatt noen varsel om mindre nedbemanninger – totalt for 12 personer fordelt på 5 bedrifter innen industri, hotell/restaurant, transport og tjenesteyting.

Utlyste stillinger


I Nord-Rogaland har 428 utlyste stillinger denne måneden, noe som er en nedgang på 29%. Men her er det et differensiert bilde med oppgang i noen bransjer og nedgang i andre. Flest utlyste stillinger har vi innen Helse, pleie og omsorg (118), Bygg og anlegg (72) og Ingeniør- og IKT-fag (43).  Det er en gledelig oppgang i utlyste stillinger i Vindafjord og Karmøy, mens det er nedgang i de andre kommunene.

Det er altså fortsatt flere positive trekk i arbeidsmarkedet med nedgang i ledighet, få varsler om nedbemanning og en god del stillinger å søke på.

-Men når vi ser på andelen av alle ledige, så er ledigheten fortsatt over dobbelt så høy i noen kommuner, hvis vi sammenligner med nivået før koronautbruddet. Nå har også ledighetsperioden vart lenge for mange av arbeidssøkerne – noe som er krevende for de aller fleste, sier Nilsen.

-I og med det nå er gitt større rom for å beholde dagpenger under utdanning, så oppfordrer vi sterkt til at arbeidssøkerne sjekker mulighetene som ligger i dette. Dette vil gi kunne gi dem økt kompetanse og økte muligheter for overgang til arbeid. I tillegg vil dette også kunne være med å bidra til å redusere de uheldige virkningene av det å være uten arbeid over lengre tid. Vi oppfordrer også arbeidssøkere til å søke seg over i andre bransjer der hvor det er ledige stillinger fortsatt, hvis de har kompetanse som kan være overførbar til andre bransjer, sier hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro