Ledigheten ned i Europa

04.11.2010
Fra mai til august var det bare små endringer i sysselsetting og arbeidsledighet. I august utgjorde de arbeidsledige 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Europa er på veg ned.

Den sesongjusterte arbeidsløysa minka med 5 000 personar, eller 0,2 prosentpoeng, frå mai (gjennomsnitt april – juni) til august (gjennomsnitt juli – september), syner tal frå Arbeidskraftsundersøkinga (AKU). Nedgangen ligg innanfor feilmarginen i AKU, melder SSB.

Men ledigheten blant innvandrere gikk opp. Den er nå på 7.9 prosent.

Les mer her:
http://www.ssb.no/innvarbl/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7367325

I Sverige gjekk arbeidsløysa ned med 0,5 prosentpoeng mellom mai og august, til 8,7 prosent. Danmark hadde i same perioden ein nedgang på 0,4 prosentpoeng, til 6,9 prosent. EU15 og USA hadde begge ein nedgang på 0,1 prosentpoeng til høvesvis 9,6 og 9,5 prosent.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland