Ledigheten på vei opp i Rogaland

27.11.2020
...men tallene fra Haugalandet gir NAV-lederen grunn til å smile
-Vi var virkelig spente på tallene denne måneden, og kan med ett smil melde om fortsatt nedgang i ledigheten i Nord-fylket -  når vi ser på summen av alle ledige, sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeh Lie Nilsen.

I følge en rapport fra nav er det liten oppgang på 24 helt ledige arbeidssøkere og 3 tiltaksdeltakere. Med en reduksjon på 99 delvis ledige får vi en reduksjon i ledigheten.

-Det betyr at vi har en reduksjon på 72 arbeidssøkere totalt. Dette betrakter vi som bra, når vi ser utfordringene som er i de store byene og den uroligheten det har vært i arbeidsmarkedet i november, sier Nilsen.

Flest arbeidssøkere i Haugesund


I Nord-Rogaland er det flest ledige i Haugesund som nå har 3,7% helt ledige arbeidssøkere. Dette er over fylkessnittet på 3,6% men under snittet for Norge som er på 3,9%. Haugesund har et stabilt antall helt ledige , men har også en nedgang på delvis ledige.

Karmøy har en liten økning på helt ledige arbeidssøkere med sine 2,9%, men kan skilte med størst nedgang i vår region i antall delvis ledige.

Tysvær har også en liten oppgang av helt ledige med 2,7%, men de har også en større nedgang med delvis ledige, noe som også gjelder Vindafjord som nå har 2,4% helt ledige.

På bunnen av tabellen er Bokn med 2,0% ,  Suldal med 1,6 og  Sauda med 1,5%  helt ledige arbeidssøkere. I alle disse kommunene er det stabil ledighet med små endringer i ledigheten.

 

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 724 81 530 745 1275 3,7% 0,4% 4,1% 2,7% 6,8%
Rogaland 9331 1065 6300 10396 16696 3,6% 0,4% 4,0% 2,5% 6,5%
Karmøy 607 57 445 664 1109 2,9% 0,3% 3,2% 2,1% 5,3%
Tysvær 155 21 113 176 289 2,7% 0,4% 3,1% 2,0% 5,1%
Vindafjord 116 14 73 130 203 2,4% 0,3% 2,7% 1,5% 4,2%
Bokn 9 * 8 9 17 2,0% * 2,0% 1,8% 3,8%
Suldal 32 5 25 37 62 1,6% 0,3 1,9% 1,3% 3,2%
Sauda 34 7 32 41 73 1,5% 0,3 1,8% 1,4% 3,2%
Utsira * * * * * * * * * *

Tallene er så lave at de ikke oppgis pga personvern.

 

Varsel om nedbemanning


NAV Marked Nord-Rogaland mottok 6 større varsel om permittering i november. Dette gjelder for i sum 116 personer. Disse er fordelt på servering, industri, transport og bygg/anlegg.

-Vi har også mottatt noen mindre varsler, fra 23 bedrifter, som i sum omfatter 50 personer. Disse er fordelt over de fleste bransjer og det varsles her om både oppsigelser, innskrenkning i arbeidstid og permitteringer, sier Nilsen.

 

Utlyste stillinger


I November var det 492 offentlig utlyste stillinger i Nord-Rogaland i november. Dette er en nedgang på 20% når vi sammenligner med samme tid i fjor.

-Alle kommunene har noe nedgang i utlyste stillinger med ett gledelig unntak. Karmøy hadde en økning på 29% offentlig utlyste stillinger.

Fordelt på bransjer var det flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg  (167), ingeniør- og ikt-fag (51) og industri (36).

-Det er også interessant å se at hvis vi sammenligner med i fjor på samme tid, så har vi økning i utlysning innen meglere og konsulenter (27),  kontorarbeid (30) og akademiske yrker (31), legger Nilsen til.

 

Langtidsledighet


En av de største utfordringene i ledighetsbildet nå er andelen langtidsledige som nå er veldig høy.

 

-Det å gå veldig lenge ledige i ett krevende arbeidsmarked – påvirker som oftest enkeltmennesker negativt. Dette er vi veldig bekymret for. Vi anbefaler derfor sterkt at arbeidssøkerne nå sjekker ut muligheten de har til å gjennomføre kompetansehevende tiltak som bl.a. kursing og utdanning mens de beholder dagpengene. Dette vil gjøre ledighetsperioden nyttig og reduserer faren for negativ påvirkning.  Vi ser at flere nå også gjør overgang til andre bransjer enn det de har sin bakgrunn fra, og dette er også svært viktig nå. Det er litt mer uoversiktlig nå hvor man finner de ledige jobbene,  da variasjonene er store både innen samme bransje og mellom bransjene. Men det  er fortsatt mange jobber å søke på, sier Nilsen.

-Det er altså flere positive tegn i arbeidsmarkedet også denne måneden, selv om det store bildet oppleves både urolig og litt uoversiktlig. Den store og viktige jobben rundt smittevern som nå gjøres i bedriftene, befolkningen og kommunene har stor betydning for utviklingen i arbeidsmarkedet. Så det er bare å ta av seg hatten for den store innsatsen alle gjør for å holde arbeidsmarkedet i gang, konkluderer hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund