Ledigheten stupte i mai

29.05.2020
-Men det fortsatt en svært krevende situasjon i arbeidsmarkedet.
Ledigheten i Nord-Rogaland er redusert med nesten 2000 personer i Mai. Det kommer frem i en fersk Nav-rapport.

-Som forventet har vi hatt en god nedgang i ledigheten denne siste mnd. Siden april har ledigheten i Nord-Rogaland gått ned med 1.945 personer – 1536 helt ledige og 409 delvis ledige. Siden 19. mai som var siste rapportering fra NAV Rogaland, så har ledigheten blitt redusert i Nord-Rogaland med 281 personer som var helt eller delvis ledige. Men selv om dette er svært positivt trend, så er det ikke å stikke under en stol at ledigheten fortsatt er betydelig, sier leder i Nav-Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

Det er Haugesund som har høyest ledighet når man ser på de helt ledige med 7,1%   Det er bare Haugesund i Nord-Rogaland som ligger over fylkessnittet. Alle andre kommuner i Nord-Rogaland ligger under fylkessnittet. Det er Haugesund og Karmøy som har hatt størst nedgang i andel helt ledige arbeidssøkere denne mnd. Haugesund har en reduksjon av helt ledige på 3,4 prosentpoeng og Karmøy har en nedgang på 2,8 prosentpoeng.

Det er også verd å merke seg det store volumet av delvis ledige. Haugesund har hele 6,0% delvis ledige, mens Karmøy ligger likt med fylkessnittet som er på 5,3%.

-I sum har vi 2.842 personer som er delvis ledige i Nord-Rogaland. Både Karmøy, Suldal og Bokn har nå flere delvis ledig en helt ledige. Slike forholdstall har vi ikke sett i noe særlig grad før. Men det positive med dette er jo at det er en betydelig mengde som har beveget seg fra helt ledig til delvis ledig – noe vi vurderer som en betydelig forbedring sammenlignet med å være helt ledig over lengre tid, sier Nilsen.

 

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 1375 61 1152 1436 2588 7,1% 0,3% 7,4% 6,0% 13,4%
Rogaland 15833 827 13607 14434 28041 6,2% 0,3% 6,5% 5,3% 11,8%
Tysvær 339 19 252 358 616 5,9% 0,3% 6,2% 4,4% 10,6%
Karmøy 1018 56 1112 1074 2186 4,8% 0,3% 5,1% 5,3% 10,4%
Suldal 53 * 63 53 116 2,7% * 2,7% 3,2% 5,9%
Vindafjord 232 10 183 242 425 4,8% 0,2% 5,0% 3,8% 8,8%
Sauda 70 6 66 76 142 3,0% 0,3% 3,3% 2,8% 6,1%
Bokn 13 * 14 13 27 2,9% * 2,9% 3,1% 6,0%
Utsira 5 * * * 5 4,7% * 4,7% * 4,7%


Varslede nedbemanninger


NAV mottok i mai 2 større varsler (over 10) om nedbemanning som i sum omfatter 85 personer.

-Vi har også mottatt 7 mindre varsler (under 10) som omfatter i sum 23 ansatte. Vi får tilbakemeldinger om en god del usikkerhet knyttet til ordretilgang i flere bransjer eksempelvis både bygg/anlegg og industri. Dette gjør at kan se ut til at det fortsatt vil komme nye nedbemanninger også i de kommende månedene. Og da snakkes det om både permitteringer og oppsigelser, sier Nilsen.

-Mange av de arbeidsgiverne vi nå snakker med varsler at de tar inn igjen deler av bemanningen sin og forventer å ta inn flere utover i Juni. Nå er det jo også flere nasjonale smitteverntiltak som oppheves utover i juni, som gjør at enda flere bedrifter kan ta folkene sine inn igjen, sier hun.

Utlyste stillinger


Mens Rogaland som helhet har en nedgang i utlyste stillinger (2071) på 40% sammenlignet med i fjor på samme tid, så har Nord-Rogaland en samlet nedgang på utlyste stillinger (471) på 34%. Det som er verd å merke seg her er at Haugesund som har 340 utlyste stillinger i Mai kun har en nedgang på 16%. Det er lavest nedgang i Nord-fylket.

Det er flest utlyste stillinger innen «Helse og Omsorg» (115) og «Bygg og Anlegg» (109).

-Vi har også de siste ukene merket økt etterspørsel etter arbeidskraft direkte meldt til NAV. Av de oppdragene vi har fått så er det god spredning på bransjene, så det virker som det er økt aktivitet i samtlige bransjer sammenlignet med forrige mnd, sier Nilsen.

Selv om ledigheten nå går sterkt i positiv retning er det fortsatt en svært krevende situasjon i arbeidsmarkedet. Både for bedriftene og arbeidssøkerne, oppsummerer Nav-lederen.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund