Ledigheten synker

03.08.2020
-Alt i alt en rolig måned i arbeidsmarkedet -  men med tydelig positiv dreining i fortsatt riktig retning for Nord-Rogaland.
Slik oppsummerer leder i NAV Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen juli måned.

Ledigheten i Nord-Rogaland synker også i juli!


Sammenlignet med forrige måned, så synker antallet helt ledige i Nord Rogaland i sum med 33 personer. Lie Nilsen forklarer hvorfor dette tallet er betydningsfult.

-Vanligvis stiger ledigheten på grunn av sesongsvingninger noe i juli. Hvis vi nå sammenligner med forrige måned slik vi har gjort gjennom koronakrisen, så synker antallet helt ledige i Nord-Rogaland litt også i juli. I sum kun med 33 personer, men dette er likevel et positivt tegn i en måned hvor ledigheten vanligvis stiger noe, forklarer hun.

Haugesund ligger høyest med 5,0% helt ledige arbeidssøkere, og er dermed den eneste kommunen her nord som ligger over fylkessnittet som nå er på 4,9%. Under følger Karmøy og Tysvær med 3,7% helt ledige og Vindafjord med 3,6%. Nederst finner vi nå Bokn med 2,2%, Sauda med 2,0% og Suldal med 1,9% helt ledige arbeidssøkere. Utsira har nå igjen så lav ledighet at tallene ikke oppgis.

Hvis man ser på fylket som helhet, så ligger alle de større kommunene på 5-tallet – mens Karmøy nå er på god vei nedover 3-tallet med sine 3,7%.

-Dette kan antakelig dreie seg en del om næringsstrukturen på Karmøy. Denne er blant annet stor på industribedrifter som har klart seg etter forholdene godt i koronakrisen. Vi ser også at de har mindre mengde av de typiske reiselivsbedriftene som hotell, restaurant og slike som enda har det svært tøft sett i forhold til korona-situasjonen, sier Lie Nilsen.

-Selv om mengden helt ledige er ganske stabil fra juni til juli, så har mengden delvis ledige gått betydelig ned i Nord-Rogaland denne måneden. Reduksjonen er på hele 627 delvis ledige i juli. En stor del av dette har nok sammenheng med ferieavvikling i de permitterende bedriftene – altså at man enten avvikler fellesferie eller at man jobber når andre avvikler ferie. Det blir spennende å følge utviklingen for delvis ledige i august for å se om det nå er i ferd med å normalisere seg mer, sier hun.

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 968 38 632 1006 1638 5,0% 0,2% 5,2% 3,3% 8,5%
Rogaland 12467 544 7331 13011 20342 4,9% 0,2% 5,1% 2,9% 8,0%
Karmøy 778 37 577 815 1392 3,7% 0,2% 3,9% 2,7% 6,6%
Tysvær 212 15 144 227 371 3,7% 0,3% 4,0% 2,5% 6,5%
Vindafjord 175 10 96 185 281 3,6% 0,2% 3,8% 2,0% 5,8%
Bokn 10 * 9 * 19 2,2% * * 2,0% 4,2%
Sauda 47 * 34 * 81 2,0% * * 1,5% 3,5%
Suldal 37 * 35 * 72 1,9% * * 1,8% 3,7%
Utsira * * * * * * * * *

 

Nedgang i utlyste stillinger


NAV rapporten viser videre en nedgang med 30% på utlyste stillinger (304), sammenlignet med samme måned i fjor.  Nedgangen er hovedsakelig innen helse, pleie og omsorg og ingeniør- og IKT-fag. Ellers ser vi en liten oppgang på utlyste stillinger innen industri, butikk- og salgsarbeid og bygg- og anlegg. Flest utlyste stillinger finner vi innen helse, pleie- og omsorg (62), bygg og anlegg (57) og ingeniør- og IKT-fag (37).

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund