Ledigheten synker videre!

30.09.2019
Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland.
...og ledigheten synker mest i nord-Rogaland.
I følge en pressemelding fra NAV Marked nord-Rogaland synker ledigheten ytterligere.

-Også denne måneden ser vi at ledigheten synker mer og raskere i sum i Nord-Rogaland enn i Sør-fylket. Det er nok flere grunner til dette, men som nevnt forrige mnd. så trekker nok bemanning til Industrien og Bygg/anlegg ledighetstallene våre nedover. Vi ser at dette nå også trekker med seg en jevn etterspørsel  i flere av de andre bransjene, men ikke med samme store volum. Alle våre kommuner ligger nå godt under fylkessnittet som er på 2,2% helt ledige arbeidssøkere. Høyest i Nord-fylket ligger som vanlig Haugesund som nå har 2,0% helt ledige arbeidssøkere. Nest etter kommer Karmøy med 1,7%, Tysvær med 1,6% , Vindafjord og Sauda  med 1,5% helt ledige. Nederst ligger Bokn med 1,1% og Suldal med 0,8% helt ledige arbeidssøkere. Når vi sammenligner med samme mnd. i fjor, så er ledigheten redusert med 369 personer, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland.

Tiltak:

Tallet på arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak har en liten økning nå etter ferien, og det er nå 182 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 107 personer mindre på tiltak enn samme mnd. i fjor.

Bruttoledighet:

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

Rogaland: 2,6% bruttoledighet

Haugesund: 2,5% bruttoledighet

Karmøy: 2,0% bruttoledighet

Tysvær: 1,8 % bruttoledighet

Vindafjord: 1,8% bruttoledighet

Sauda: 1,7% bruttoledighet

Suldal, Utsira og Bokn: (Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 476 færre personer ledige - sammenlignet med september i 2018.

-Heller ikke i september har vi mottatt noen større varsler om permitteringer eller oppsigelser. Også denne mnd. har vi har vært i dialog med flere som signaliserer at høsten kan se litt tøffere ut enn ønsket – men dette har ikke generert konkrete varsel foreløpig.  Fylket som helhet har en liten oppgang i antall utlyste stillinger på 3% (3265 stillinger), mens vi sum i Nord-Rogaland har vi en større oppgang på 33%  (632 stillinger).  Det er Haugesund, Tysvær og Bokn som trekker opp tallet på økningen i utlyste stillinger, mens de andre kommunene har nedgang i utlyste stillinger sammenlignet med samme tid i fjor.  Det er flest utlyste stillinger innen «Undervisning»,  «Helse, pleie og omsorg», «Industri», «Barne- og ungdomsarbeid» og «Bygg og anlegg» her i Nord-Rogaland i september, sier Nilsen.

-I begynnelsen av mnd. var det relativt rolig med tanke på stillingsoppdrag som meldes direkte til NAV.  Men nå i sluttet av mnd. så opplever vi at etterspørselen har tatt seg godt opp. Hovedtyngden er også nå innen bygg/anlegg og industrifag, men i sum er det også oppdrag spredt godt utover de fleste andre bransjene. Både bedrifter innen Industri og Bygg/Anlegg melder at de har bemanningsbehov som de ikke helt får dekket – og dette har nå vedvart for en god del bedrifter.  De har over lengre tid slitt med å få tak i erfarne folk med fagbrev, noe som igjen fører til at noen av dem gjerne lyser mindre ut. Det er lite ledighet innen disse bransjene i hele Norge nå, så det er ikke så enkelt å få tak i arbeidskraft fra andre steder heller. Vi har fortsatt litt tilgang på arbeidskraft i disse bransjene, men gjerne ikke med alle kvalifikasjonene som bedriftene ønsker seg. Bedriftene må svært gjerne ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se om vi kan finne kandidater som gjerne fyller deler av kompetansebehovet de har, og om det er mulig å ha ett samarbeid rundt disse. Vi har hatt godt samarbeid med flere bedrifter som har funnet løsninger de er godt hjulpet av, avslutter Nilsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund