Legger Tall Ships Races på is

04.06.2010
Rådmann Odd Henry Dahle i Haugesund legger Haugesunds søknad om å arrangere Tall Ships Races i 2014 på is. Han mener det er for mange usikkerhetsmomenter rundt kommunens økonomi.

Som vi skrev i siste nummer av Jobb & Næring har komiteen som har jobbet fram søknaden, nettopp levert prospektet til rådmann Dahle med sikte på politisk behandling i bystyret senere i juni.

Nå slipper politikerne å ta stilling til søknaden. I full forståelse med ordfører Petter Steen jr. legges søknaden på is.
- Det er etter en totalvurdering av kommunens økonomi. Vi må først få kontroll over situasjonen før vi kan fremme en sak av en slik størrelse. Men det betyr ikke at komiteen har gjort et forgjeves arbeid. Jeg ser for meg at vi kan fremme saken neste år og søke om Tall Ship Races i 2015, sier Dahle.

Dersom Haugesund søker om dette store arrangementet vil kommunen måtte garantere for et beløp på mellom 10 og 14 millioner kroner. Halvparten forutsettes finansiert av næringslivet.
HNs administrerende direktør Egil Severeide sitter selv i komiteen som har utarbeidet søknaden og han støtter rådmannen beslutning.- Dette er uproblematisk. Jeg har full forståelse for at Haugesund må ta en tenkepause om hva kommunen skal bruke pengene til. Men samtidig må vi passe oss for å havne helt på defensiven. Vi må ikke la Terra-saken føre til total handlingslammelse, sier Severeide.

Tall Ship Races er et gigantarrangement, som med ett unntak; Måløy, har gitt vertsbyene full valuta for pengene. I år skal Kristiansand være vertskap.
-Tall Ship's Races i 2010 kan bli det største arrangementet i Kristiansands historie. Antall besøkende forventes å bli ti ganger hva Quartfestivalen samler av publikum, sier Næringsforeningens leder Fred Bjerke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dette skrev vi i siste nummer av Jobb & Næring:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Tall Ships' Races er en internasjonal langdistansekappseiling for store seilskip, som første gang ble arrangert i 1956. Arrangementet var tidligere kjent som Cutty Sark Tall Ships' Races. Seilasen ble i perioden 1973 til 2003 sponset av Berry Brothers and Rudd — som markedsfører Cutty Sark Scotch Whisky med bilde av Cutty Sark som varemerke. Seilasen blir nå sponset av byen, provinsen og havnen i Antwerpen.
Seilasen arrangeres av Sail Training International og holdes årlig i europeiske farvann. Den består av to kappseilingsetapper på flere hundre nautiske mil og en felles cruise-etappe mellom disse destinasjonene.
The Tall Ships' Races - Baltic 2007 gikk i Østersjøen i perioden 5. juli til 7. august og med Århus, Kotka, Stockholm og Stettin som start- og slutthavner for de tre etappene. Det ble samtidig arrangert en seilas i Middelhavet fra Alicante til Genova.
I 2008 var Måløy (1.-4. august) og Bergen (9.-12. august) to havner i den nordlige seilasen som også inkluderte Liverpool og Den Helder i Nederland.
2009-seilasene (2. juli til 3. august) foregikk igjen i Østersjøen med etappene Gdynia – St. Petersburg og Åbo - Klaipeda (Litauen) som hovedseilaser.
I 2010 går The Tall Ships' Race mellom byene Antwerpen, Ålborg, Kristiansand og Hartlepool, mens Stavanger vil bli vertskapsby i tilknytning til 2011-seilasen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slik kan det bli i Haugesund

Tenk deg havnebassenget i Haugesund spekkfullt med store og små seilskip fra hele verden, skipsmannskaper i alskens uniformer, parader, et yrende folkeliv. Den KAN bli en virkelighet. For Haugesund kommune er klar til å søke om å bli vertskapsby i Tall Ships Races i 2014.
- Et løft for byen og regionen. Et arrangement som er midt i blinken for en by med Haugesunds størrelse og historie, sier leder av gruppen som forbereder Tall Ships Races- søknaden fra Haugesund; Edvard Ringen, selv ivrig seiler og tidligere ordfører i sildabyen.
Ringen og hans medspillere er i ferd med på legge siste hånd på søknaden, som etter planen skal overleveres til komiteen som tar beslutningene om valg av vertskapsbyer under Tall Sips Races i Kristiansand i månedsskiftet juli/ august.
Det vil si; hvis formannskapet i sitt møte tidlig i juni gir klarsignal for at Haugesund kommune skal søke. Ordfører Petter Steen jr. må overbevise politikerne om at dette er verd å satse kommunale midler på. Totalkostnaden ligger på rundt 14 millioner kroner, hvorav rundt halvparten forutsettes å komme fra sponsorer i næringslivet.
- Dette skal vi få til, sier Steen. – Arrangementet gir store ringvirkninger for den lokale handelsstanden og setter byen på det internasjonale kartet. Med unntak av Måløy , som gjorde en del uheldige disposisjoner, har alle de norske vertsbyene kommet godt ut av arrangementet økonomisk. At mange av dem velger å søke om å bli vertsby på nytt forteller at dette er en riktig og viktig begivenhet.

Hvis Haugesund blir foretrukket som arrangørby i 2014, vil havneområdet fra Garpaskjær og inn i Smedasundet bli pepret med ulike seilskuter i alle størrelser. Arrangementet går av stabelen i månedsskiftet juli august og varer i fire dager til ende. Da invaderes byen av skipsmannskaper, turister og fastboende, og erfaringene fra de andre vertsbyene fortelles oss at det blir et ”himla liv” i bygatene disse dagene. Mange bedrifter benytter denne anledningen til på sette pris på sine ansatte gjennom å arrangere bedriftssamlinger eller sponsormøter i byen eller på skipene.
- Det blir en folkefest, og vi tror dette blir en begivenhet mange haugalendinger vil sette pris på, sier Edvard Ringen, som i disse dager tar et siste blikk på søknaden som vil avgjøre Haugesunds skjebne i TSR-sammenheng.
- Jeg tror vi har gode muligheter til å vinne. Og skulle vi ikke det, har vi lagt et godt grunnlag for å søke ved senere anledninger, sier Ringen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland